Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

HAYMANA CULUK KÖYÜ
05/07/2013

Hazırlayan SAMİ ÜMÜT Haymana Kaymakamlığı Emekli Yazı İşleri Müdürü
“Haymanateyn” kazası kadılık merkezi olmayıp, “seyyar kadılık”tır. Haymana kadısı olan zat, at sırtında yerleşmeleri dolaşarak idari ve adli problemleri çözüyordu. 1864 tarihli Vilâyet Nizamnamesi’ne göre kadılıklar kaldırılarak kaymakamlıklar ihdas edilir ve geçici olarak Sivri Köyü Haymana kazası idari merkezi olur. 1880 yılında “Haymana Hükümet Konağı’nın Yabanhamamı mevkiinde inşası”na karar verilir ve bu mevkiye hükümet konağı yapılır, “Yabanhamamı” kasabası adını alır. Haymana 19 y.y. ilk yarısında 264 köye sahip olan bir kaza merkeziydi. Bugünkü Haymana ilçe merkezi başlangıçta Sivri köyündeydi. 1862’de büyük bir yangın sonucu hükümet konağı yanınca sivriden kaza merkezi halen Haymana’ya 7 Km. uzaklıktaki Sarı Değirmen (Erif ) köyüne yeni bir kaza merkezi bulununcaya kadar geçici olarak nakl edilmiştir. 6 Yıl Erifte Devlet Hizmetleri Yürütülür. 1868’de Kaza Merkezi Culuk Köyüne Nakledilir. Orada da 6 yıl kaldıktan sonra 1874’te tekrar Kazan’ın şimdiki Yeşilyurt (Kadıköy) köyüne nakli icap etmiş ve 1880 yılında ise kasaba merkezi şimdiki yerine kurulmuştur. Kasaba yeri boş bir arazi olup o zamanlarda yalnız kaplıcaları ile tanınmakta idi.
CULUK KÖYÜ HÖYÜĞÜ
Culuk köyü’nün 1,5 km güneybatısında yer alan höyük, Hacının çorak batısında bir dil şeklinde düz bir arazi üzerine uzanır. Kuzey-batısında da çınar mevkii yer alır. Höyük ana kaya üzerinde azami 20 metre yükselir. Höyüğün üzerinde ve civarında yapılan yüzey araştırmasında ele geçen Tunç, Hitit İmparatorluk, Roma ve Bizans çağlarında yerleşim gördüğünü kanıtlar. 1. Derece Arkeolojik sit alanıdır.
Kaynak:Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
CULUK KÖYÜ YER ALTI ŞEHRİ
Culuk Köyü köyiçi mevkiinde bulunmaktadır. Yazar Arthur William Alsager Pollock, The United service magazine dergisinde  T. M. RUSSELL’isimli seyyahın 1890 yılında yaptığı Haymana gezisinde bu yer altı şehri için şunları söylemektedir.
“Culuk köyünde bir çok antik kalıntılar olduğu söyleniyor. Mr Rassam’ı bavullar, atlar ve iki koruma ile önceden Culuk köyüne gönderdik. Russell ve ben  bir koruma ile başka bir yönde bazı sıcak hamamları ziyarete gittik. Ertesi Sabah biz de Mr Rassam ile buluşmak üzere Culuk köyüne doğru yola çıktık. Bir dizi tepeleri geçtikten sonra uzun yolculuğumuz hava kararırken sona erdi. Culuk köyünde Mr Rassam’ı bulduk. Köyde Veba olduğu söyleniyordu. Culuk yirmi ev bulunan ve Haymana’nın posta ya da haberleşmesinin yapıldığı bir köydü. O gece iki kişi vebadan öldü. Bunlar gündoğduktan hemen sonra mezarlarına kondu.” 
“Culuk yakınlarında muazzam bir kazı vardı. Orada bir kilise vardı. Orada yaşandığına dair Henüz keşfedilmemiş sayısız bulgular vardı. Daha önce de burada kazı yapılmış. Sanki Romalılar zamanında  Ankara ile yeraltında  gizli bir iletişim yolu vardı. Orada Yer altında bir kilise ve Manastır ile otuz mil uzunluğunda bir tünel olduğu ancak burayı incelemek istediğimizde burasının kana susamış hırsızlar ve acımasız soyguncuların mekanı olduğu söylendiğinden hayatımızı riske atmayarak buradan ayrıldık.”
Kaynak:The United service magazine. Yazar: Arthur William Alsager Pollock
Haymanateyn Temettuat Defterlerine Göre 1844-1845 Tarihlerinde Culuk köyünde 47 hane sayısı ve tahmini 235 nüfus yaşamaktadır. 705 dönüm tarla arazisi, hayvan sayısı 834, 12 hane ziraatle, 7 hane zuhuratla, 3 hane diğer temettuatla uğraşmaktaydı. Köyde iki adet berberhane bulunmaktaydı.
CULUK KÖYÜ HAKKINDA KÖY HALKINDAN HACI İBRAHİM HOLOZLU’NUN BİLGİSİNE DAYANARAK MEMLÜT GÖKDEMİRİN ANLATTIKLARI
“Ecdatımız Orta Asya’dan göç eder, hedefimiz Anadolu derler. Nerelerde konaklarlar bilinmez ama sonunda Erzuruma gelirler. Burada AŞIRLAR ile RIZVANLAR’ın bir kısmı ayrılır ve Diyarbakır’a giderler. Onlardan bir daha haber alınmaz. Geri kalanı İstanbul’a gider ve Yeniçeri olurlar. Bir müddet Yeniçerilik yaptıktan sonra Osmanlı'da başgösteren Yeniçeri ayaklanmalarına katılmaları nedeniyle gözden düşerek Yeniçerilikten uzaklaştırılırlar. Rızvanlılardan Musfa isimli Şahsın Padşahın çok sevilen Paşası olması sayesinde öldürülmekten ve sürülmekten kurtulurlar ve Paşa bunları Ankara’ya çiftçilik yapmak üzere gönderir. Ankara Valisi Abdi Paşa’ya da haber ederek bunlara sahip çıkmasını ve iskanedilmelerini söyler. Aşırlar ve Rızvanlar Ankara Etemesgut’a gelirler konaklarlar. Ankara valisi Abdi Paşa bunların geldiğini öğrenince reislerini çağırır. Reisleride bizi Mustafa Paşa gönderdi çiftçilik yapacağız der. Abdi Paşa da Mustafa Paşa'nın akrabaları RIZVANLARI ve AŞIRLAR Gölbaşı Oğulbey ile Bala arasındaki Holozlu mevkiine yerleştirir. Orada 8-10 sene kadar kalırlar. Bu sırada atalarımız Yabanhamam'ına (Haymana) gelip giderlerken o zaman Culuk Ören adı verilen eski Rum veya Ermeni harabe köyünden geçerler. Holozlu'da Beynam köylülerinin ağaları (KUYRUKÇUOĞULLARI) ile Kavga ederler. Bir gün ağanın bir adamını öldürürler. Bunu ne yapalım derler gömsek ağa görür. Bizim öldürdüğümüz açığa çıkar derler. Ne yapalım derken birisi Tandırda yakalım der. Sonra tandırda yakarlar. Ağa bunları bunaltır, söylemezler. Bir gece evde otururlar bilmem ne yaptığımın adamı daha kölesini arıyor derler. Köle tandırda yandı kül oldu. Küllükte külü kalmadı, diye konuşurlar. Eskiden evlerin üzerinde hava deliği varmış, ağanın bir adamı oradan dinlemiş ve ağaya yetiştirmiş. Bu sırada atalarımız Yabanhamam'ına (Haymana) gelip giderlerken o zaman Culuk’un bulunduğu yerde Ören adı verilen eski Rum veya Ermeni harabe köyünden geçerler. Orada Cıngıllıoğlu Culuk’la Boyalık arasında, Kavurmaoğlu şimdiki Kavurmacı’da, Kınalıoğlu kavurmacı ile Culuk arasında yaşayan üç aşiret varmış ve çok tehlikeliymiş. Bunların korkusundan hamama giderlerken hiç konaklama yapmazlarmış. Bunlar Aşırlarla Rızvanlılara hiç rahat vermezlermiş. Bir yandan da Kuyrukçu oğulları da rahat vermiyor. Birgün öncüler göndererek Cıngıllıoğlu, Kavurmaoğlu, Kınalıoğlu aşiretlerine baktırırlar. Bakarlarki bu üç aşirette bilinmeyen bir nedenle mungariz olmuş (tahrip edilmiş). Holozlu’dan kalkarak  Culuk’un bulunduğu bu ören yerindeki derenin bir kenarına yerleşirler. Köyün ilk yerleşim yeri sazlıkların kenarıymış. Köyün Hayvanlarında Camız (Manda) sazlığın içine girer buzalar ve yavrusunu büyütüp çıkarmış. Köyü yerleştirdikten sonra Biz buraya köy olduk demişler. Ve köyün adını da Sazlıklarda çok Çulluk kuşu olduğundan Culuk olsun demişler.

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " HAYMANA CULUK KÖYÜ " Haberine Yapılan Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır.  Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin