Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

HAYMANA TARİHİ YERLER
07/02/2014

Hazırlayan SAMİ ÜMÜT Haymana Kaymakamlığı Emekli Yazı İşleri Müdürü
KUTLUHAN KÖYÜ CAMİİ
Anadolu Selçuklu dönemine ait Camii’nin Beden duvarları moloz taş yığma sistem ile inşa edilmiştir. Kuzeyde yer alan son cemaat mahalli tamamen yıkılmış, izleri görülmektedir. Caminin üst örtüsü tamamen çökmüş, üstü açık, duvarları kısmen yıkılmıştır. İçte ve dışta düzgün kesme taş kaplama kullanılmıştır. İçte girişin iki yanında mahfil olduğunu düşündüren bir yükseklik mevcuttur. Güney cephede yarım daire şeklinde mihrap kavsarasının tepeliği beş kat halinde daralmaktadır. Cami iç zemini muhtemelen üst dam örtüsünün yıkılması sonucu toprakla doludur. Beden duvarlarının bir kısmı ayakta olan cami, harap durumdadır. Eser Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu' nun 8359 sayılı kararıyla tescillenmiştir.
Camii Osmanlı Döneminde Şeyh Hüsâmeddîn-i Ankaravî tarafından onarılarak ibadete açılır. Hüsâmeddîn-i Ankaravî, Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin kurduğu “Bayrami”liğin bir kolu olan “Melâmî” şeyhlerindendir. Ahmet Sarban’dan sonra da Hüsâmeddîn-i Ankaravî melâmî kutbu olmuştur. Sarı Abdullah Efendi “Semeratü'l-Fuâd” isimli eserinde, Şeyh Hüsâmeddîn-i Ankaravî hakkında şu bilgileri verir:
Şeyh Hüsâmeddîn-i Ankaravî, doğduğu ve yaşamakta olduğu Ankara'ya bağlı Haymana'daki Kutluhan Köyünde, cuma ve bayram namazları için bu camiyi onarmaya  teşebbüs etmiş ve bütün müridlerini çağırarak inşaatta çalışmasını istemiştir. Bu davete askerler (sipahiler) de katılarak inşaatta gönüllü olarak çalışmaya başlamışlardır. O sırada Ankara haslar voyvodası, şeyhin oğluna ait uzun zamandan beri göz koyduğu güzel Arap atını istemiş, oğlu da atı vermeyi reddeder. Bu olay üzerine voyvada, şeyhi İstanbul’a şikayet eder. Şikayetinde şeyhin bütün müridlerini ve bazı askerleri başına topladığını, muhtemelen bir isyana hazırlandığını bildirir. Bunun üzerine merkez şeyhin derhal tutuklanıp hapsedilmesini ve hadisenin araştırılmasını istemiştir. Hüsâmeddî-i Ankaravî  hemen tutuklanır ve Ankara kalesine hapsedilir. Ne var ki, ömrü vefa etmemiş ve rivayete göre bir sabah cesedi bulunmuştur. Evliya Çelebi ise “Seyahatname”de: Şeyh Hüsâmeddîn, Ahmed Sarbani halifesidir. Ankara Kalesi'nde hapis iken “Sabah bizi defn edin.” buyururlar. Sabahleyin hapishanede kesinlikle insan ve cinden kimse yok iken bir sarı hurma lifi kefenine sarılmış, yıkanmış ve kokulanmış olarak ölü bulunur. Bütün Ankara halkı hayretler içinde kalırlar. Hala Zaviyesi haziresinde gömülüdür, ifadesini kullanır.
“Zeyl-i Şakayık” da ise, Şeyh Hüsâmeddîn-i Ankaravî’nin çok cezbe sahibi biri olması sebebiyle, bir harekete girişeceği şüphesiyle teftiş emri verilerek şer'i kurallara uygun bir biçimde yargılanmak üzere Ankara kalesine hapsedildiğini, ancak sabaha cesedinin çıktığını yazar ve ölüm tarihi olarak 1566-67 yılını verir. Nûrullah-ı Bosnavî’de, Şeyh Hüsâmeddîn-i Ankaravî’nin idam edildiğini “Silsiletü'l-Mukarrebîn” isimli eserinde zikrederken, müridlerinin dini emirlere uygun hareket ettiklerinden bahseder. Prof. Ahmet Yaşar Ocak “Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler” isimli eserinde konu ile ilgili geniş bilgi verir.
Tarih: 15/M /1270 (Hicrî) Dosya No:95 Gömlek No:61 Fon Kodu: A.}MKT.NZD. 
Ankara kasabası ve Haymanateyn kazası aşarının ya Süleyman Ağa'ya veya kar ve zararı kendisine aid olmak üzere Ankara Mevlevihane Şeyhi Hüsameddin Efendi'ye ihalesi.
Tarih: 09/C /1271 (Hicrî) Dosya No:757 Gömlek No:89 Fon Kodu: A.}MKT.MHM. 
Ankara'ya bağlı Haymanateyn kazası aşarının Ankara Mevlevihanesi Şeyhi Hüsameddin Efendi ve oğluyla ahaliden Süleyman Ağa arasında ihale olunması problemiyle ilgili soruşturma açılması.
Yukarıda bulunan iki  arşiv belgesinde bahsedilen Süleyman Ağa Haymana Voyvodasıdır. Aşar vegisi toplanması için yapılan ihalede büyük ihtimal ihaleyi şeyh kazanmış olduğundan aralarında husumet doğmuş. Birtakım iftiralarla voyvada, şeyhi İstanbul’a şikayet ederek Şeyh Hüsâmeddîn-i Ankaravî’nin idam edilmesini sağlamıştır.
 

Bu yazıya toplam 3 yorum yapıldı.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " HAYMANA TARİHİ YERLER " Haberine Yapılan Yorumlar

Başlık:

komik..

20:29:30

Gönderen:

biR doSst

7/5/16

Yahya çok meraklıysan sen sahip çık. Milleti kötüleme !!


Başlık:

utanın

01:52:08

Gönderen:

yahya

12/2/14

başta haymana beledıyesı yenice balcık hısar ve burunsuz beledıyelerı utansın yıllardır bu kultur mıras a sahip cıkmadılar cunku kafaları basmıyor kultur varlıklarını yok ettıler hızmet adı altında


Başlık:

ecdade sahip çıkmak

00:12:20

Gönderen:

tarih sevdalıleri

10/2/14

bu kiymetli esere kim sahip çıkarse haymanada benim oyum onun


  Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin