Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

ŞEYTAN, İNSANOĞLUNA NEDEN DÜŞMANDIR?
14/02/2014

Ahmet DANIŞMAN Haymana Müftüsü
Allahu Teâlâ, melekleri, iblis de dahil cinleri ve bir kısım mahlûkatı ilk insan ve ilk peygamber olan Âdem (A.S.) den önce yaratmıştır. Âdem (A.S.)ı, Havva anamızı ve dolayısıyla insanlık âlemini Allahu Teâlâ çok sonraları yaratmıştır. Bu hususu Allahu Teâlâ bize şöyle haber vermektedir: “İnsanın üzerinden, henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi?„ (İnsan sûresi. Âyet:1)
İlk insan olan Âdem (A.S.)i ve Havva anamızı yaratmasını da bize şöyle haber vermektedir: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yaratan ve ondan da eşini (Havva’yı) yaratan ve her ikisinden bir çok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının.„ (Nisa sûresi: Âyet:1)
Allahu Teâlâ, Âdem (A.S.)i yaratmadan önce meleklere haber vermesi ve yarattıktan sonra İblîs şeytanının Âdem’in üstünlüğünü kabul etmeyip, Allah’a karşı gelmesi ve insanoğluna düşmanlığını ilân etmesi olayına gelince, bu durumu bakınız Allahu Teâlâ, bize nasıl haber vermektedir? “Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife (insan) yaratacağım, buyurdu Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, buyurdu. Allah, Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra onları önce meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin, buyurdu. Melekler: Ya Rabbi! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin, dediler. (Bunun üzerine:) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat, buyurdu. Âdem Onların (eşyanın) isimlerini onlara (meleklere) anlatınca: (Allah) ben size, muhakkak semâvat ve arzda görülmeyenleri (Oradaki sırları) bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim? Buyurdu. Hani biz meleklere (Ve cinlere): Âdem’e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O (İblis) yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu. (Bakara sûresi: Âyet:30-34)
Allah buyurdu: Ben sana (İblis şeytanına) emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan (Âdem’den) daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu Âdem’i) çamurdan yarattın, dedi. Allah: Öyle ise, “İn oradan!„ Orada (Cennette) büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! Çünkü sen aşağılıklardansın! Buyurdu. İblis: Bana (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah: Haydi, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları (insanları) saptırmak için senin doğru yolunun (sıratı müstekîminin) üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın, dedi. Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan (Cennetten) çık! Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım!„ (A’raf sûresi: Âyet:12-18)
Hicr sûresinde de Allahu Teâlâ bu olayı şöyle beyan etmiştir.
“(İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık, ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım! Ancak onlardan (insanlardan) ihlaslı kulların müstesna. (Onları azdıramayacağım, dedi) (Allah) şöyle buyurdu: “İşte bana varan dostdoğru yol budur.„ Şüphesiz (ihlaslı) kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna.„ Muhakkak cehennem, onların hepsine vâdolunan yerdir. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer gurup ayrılmıştır. (Hicr sûresi: Âyet:39-44)
Bu âyet-i kerîmelerden anlıyoruz ki, İblis şeytanı kibirli olduğu için Âdem (A.S.)in üstünlüğünü kabul etmemiş, Allah’ın secde edin emrine karşı gelmiş ve kâfirlerden olmuştur. Dolayısıyla cehennemlik olmuştur. Bu sebepten dolayı insanoğluna düşman olmuş ve insanlardan saptırabileceklerini cehennemde kendine arkadaş etmek için var gücüyle çalışmaktadır.
Allahu Teâlâ, bizi şeytanın şerrinden, tuzaklarından korusun. Bizi sevdiği ihlaslı ve salih kullarından eylesin. Ömürlerimizin sonunda, âhiret yolculuğuna çıkarken güle güle giden Kâmil imanlı kullarından eylesin. Âmin.
Sevgi, saygı ve selamlarımla.

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " ŞEYTAN, İNSANOĞLUNA NEDEN DÜŞMANDIR? " Haberine Yapılan Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır.  Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin