Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

MİRAÇ KANDİLİ VE MİRAÇ HEDİYELERİ:
30/05/2014

Ahmet DANIŞMAN Haymana Müftüsü

Miraç, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hicretten önce üç ayların biricisi olan Recep ayının 27. Gecesinde Allahu Teâlâ’nın hiç kimseye nasip etmediği Cebrail (a.s.) refakatinde yedi kat göğü de aşarak  Sidre-i Münteha’ya vararak Cebrail (a.s.) aracı olmaksızın Allah’ımızla özel olarak görüştüğü ve bir kısım hediyelerle dünya’ya geri döndüğü önemli mucizelerinden biridir.

Nitekim Miraç’tan önce Peygamberimiz (s.a.v.), ve Müslümanlar çok sıkıntılı yıllar yaşadılar. Üç yıl Mekke kâfirlerinin boykotuna ve zulmüne maruz kaldılar. Aç, susuz ve dışlanarak çok sıkıntılar çektiler. Daha sonra boykot kararı kaldırıldı ve iki ay sonra Peygamberimiz (s.a.v.) iki büyük kederle karşılaştı. Birkaç gün ara ile hâmisi (dış düşmanlara karşı kendisini koruyan) amcası Ebu Tâlip ile kendisinin en büyük teselli kaynağı hanımı Hz. Hatice anamız vefat ettiler. Bu iki ölüm Hz. Peygambere çok hüzün ve elem verdi. Bundan dolayı bu yıla hüzün yılı denilmiştir. Bir yandan bu hüzün ve sıkıntılar ve bir yandan da Mekke’nin putperest kâfirlerinin zulümleri karşısında Müslümanlara taraftar bulmak ve hidayetlerine vesile olmak için Taif’e gitmeğe karar verdi. 

Maalesef İslâm tarihinin en acıklı vakalarından, yürekler yakıcı hâdiselerinden biri de Taif yolculuğunda yaşanmıştır. Taif’e gitti ve Taif halkının üç reisi vardı ve onlarla görüştü. Bunlar da: Abdi Yalil, Mes’ud ve Habib isminde üç kardeşlerdi. Peygamberimiz (s.a.v.), onları putlara tapmaktan vazgeçmeğe, Allah’ın varlığına, birliğine ve kendisinin Allah’ın elçisi olduğuna inanmaya davet etti.  Onlar da inanmadıkları gibi gençleri teşvik ederek şehirden çıkarana kadar Peygamberimizi taşa tutturdular. Cebrail (a.s.) bu taşlama ve işkence esnasında Peygamberimize görünerek şöyle dedi: “Ya Muhammed, dağların melekleri de yanımda hazır bekliyorlar. İstiyor musun bu dağları bu Taif şehrinin üzerine yıkarak bu kavmi helak edelim?” Peygamberimiz (s.a.v.) ise hayır istemiyorum. Çünkü ben âlemlere rahmet olarak gönderildim.  (Enbiya:27)

Ben beddua etsem buranın halkı kâfir olarak ölürler ve cehenneme giderler. Ben ise bunların Müslüman olmalarını, cehennemden kurtulup cennete gitmelerini istiyorum. Belki daha sonra bunlardan bir kısmı Müslüman olurlar ve kurtulurlar. Belki bunlardan meydana gelen nesilleri Müslüman olurlar ve cennete giderler. Onun için ben bunların kâfir oldukları halde helâk olmalarını istemiyorum diyerek kendini taşlayanlara ve zulüm edenlere beddua etmemiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) ve diğer birçok peygamberler nice sıkıntılar çekmişler, nice eziyetler ve zulümler yaşamışlardır. Fakat affetmekten yana tavır koymuşlardır. Çünkü affetmek af edeni büyütür ve zaferin hediyesi affetmektir denilmiştir. 

Kısmen yukarıda bahsettiğim sıkıntı ve problemler içinde iken Allahu Teâlâ, Peygamberimiz (s.a.v.)’i teselli etmek, ve ona birçok mucizeler göstererek sevindirmek ve günahkâr kullarına da affını ve mağfiretini bildirmek ve sevindirici müjdeler göndermek için Peygamberimizi Mescid-i Aksa’ya ve oradan da Miraca yükselterek kulluğun en zirvesine ulaştırmıştır. Bu yolculuk Cebrail (a.s.)’ın refakatinde Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya, burakla ve Mescid-i Aksadan Sidre-i Münteha’ya da Refrefle olmuştur. Cebrail (a.s.)’i de geride bırakarak Sidre-i Münteha’da olduğu halde zamandan ve mekândan münezzeh olan Yüce Allah’ımızla özel görüşmüş olup üç mucize ile Cebrail’in refakatinde  Mekke’ye dönmüştür. Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya olan yolculuğu âyetle ve Mescid-i Aksadan Sidre-i Münteha’ya olan yolculuğu da hadîs-i şerîflerle sabittir. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle buyuruyor: “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.” (İsra:1) Peygamberimiz (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Ben öyle yüksek, düz bir yere çıkarıldım ki, mukadderat kalemlerinin cızıltılarını işitiyordum.” (Müslim)

Peygamberimiz (s.a.v.) üç hediye ile ümmetine dönmüştür.

1-Bakara sûresinin son iki âyeti. (Amenerresûlü)

2-Ümmetinden şirk koşmayanların sonuçta cennete gireceği.

3-Miraç hediyesi olan beş vakit namaz.

1-Bakara sûresinin son iki ayeti ki bu iki âyet genelde yatsı namazından sonra okunur ve Ameneresûlü şeklinde halkın dilinde telaffuz edilir. Bu iki âyetin sonu çok güzel dualarla biter. Yaptığımız ve okuduğumuz duaları Allah kabul eylesin. (Amin)

2-Günahsız insan bulmak çok zordur. Herkesin az-çok, büyük-küçük günahları olabilir. Allah’ın günahkâr kulları olan bizler her zaman Allah’a muhtacız, Allah’ın affına, merhametine muhtacız. Şirk günahından başka dilediği kişilerin günahlarını affedeceğini bize müjdelemiştir.

3-Peygamberimizin miracı göklere çıkmasıdır. Allah’ın biz aciz ve günahkâr kullarının da miracı beş vakit namazdır. Allah’ın en çok sevdiği amelimiz (ibadetimiz) de vaktinde kılınan beş vakit namazımızdır. Süleyman Çelebi Hazretleri Mevlid kitabında ne güzel diyor.

Sen ki miraç eyleyip kıldın niyaz

Ümmetinin miracını kıldım namaz

Her ne zaman ki, bu namazı kılalar

Cümle gök ehli sevabın bulalar

Çünkü her türlü ibadet bundadır

Hakka kurbiyyetle vuslat bundadır.

Bütün din kardeşlerimin geçmiş miracını kutlar, tekrar miraçlara kavuşmalarını Allah’tan diler, sevgi, saygı ve selâmlarımı sunarım.  30/05/2014


Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " MİRAÇ KANDİLİ VE MİRAÇ HEDİYELERİ: " Haberine Yapılan Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır.  Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin