Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

İSLÂM AHLÂKINI BENİMSEMİŞ İDEAL GENÇLİK YETİŞTİRMENİN ÖNEMİ:
06/06/2014

Ahmet DANIŞMAN Haymana Müftüsü

İslamî Terbiye, Anne Karnında Başlar: Nasıl ki, bahçenizden ve tarlanızdan iyi bir mahsul alabilmeniz için ekeceğiniz tohumunuzun  iyi cins tohum ve tarlanızın verimli tarla olması gerekiyorsa, iyi bir nesil yetiştirebilmek için başta anne ve baba olacak eşlerinde durumları önemlidir. Her şeyden önce eşlerin meşru bir evlilik yapmaları gerekmektedir. Çocuklar gayri meşru (veledi zina) şeklinde kazanılmış olmayacak. Anne ve baba birbirlerine sadık, yuvalarına bağlı olmaları lâzımdır. Mutluluklarını yuvalarına bağlı olmalarında ve birbirlerinin ve çocuklarının yanında aramaları gerekmektedir. Dinimize göre anne ve baba birbirlerine, çocuklar da anne ve babalarına Allah’ın emanetleridirler. Çocukların kazanılmasında ve çocukların anne karnındaki gelişmesi safhalarında annelerin psikolojileri, yedikleri, içtikleri, giyim ve yaşam tarzları çocukları müspet veya menfi etkilemektedir. Çünkü anne karnındaki çocukların gıdası sadece annelerin kanlarından oluşmaktadır. Helâl gıdalardan oluşan annenin kanı ve südüyle haram gıdalardan oluşan annenin kanı ve südü yavrunun beslenmesinde aynı değildir. İnsanların yedikleri gıdalar psikolojisini etkiler. Peygamberimiz (S.A.V): “Her doğan çocuk, İslam fıtratı üzerine doğar.”buyurmuştur. Yani her doğan çocuk ruhuyla, akli melekeleriyle, kendi yaratılışını, yerlerin, göklerin yaratılışını düşünüp, sahibini, ustasını, mimarını, kâinatı programlayanını bulmak istediğinde yaratıcı Allah’ın varlığını ve birliğini kolayca anlayabilecek aklî ve ruhî melekelere sahip olarak yaratılmıştır. Hal böyle olmakla beraber, anne ve babası başta olmak üzere dünya hayatı boyunca bir kısım dâhili ve harici etkenler insan’ın üzerinde müspet veya menfi etkiler yapmaktadırlar. Nasıl ki herhangi bir tohumu tarlaya veya bahçeye ekmekle bu iş bitmez. Tarladan iyi bir mahsul alabilmek için veya iyi bir meyve devşirebilmek için yapılması gereken önemli işler ve hizmetler vardır. Meselâ tohum iyi cins olarak, GDO’lu tohum olmayacak. Tarla verimli ve iyi cins toprak olacak. Gübreleri zamanında verilecek, gerekirse zamanında sulanacak, mahsule zarar veren yabani otlar ayıklanacak, zamanında zirai ilaçlamaları yapılacak. Zamanında hasadı yapılacak ve hasat edilen mahsul uygun yerde depolanacak ve korunacaktır. Bahçemize ektiğimiz meyve tohumu ise zamanı gelince iyi cinsten aşısı yapılacak, bakımı yapılacak ve zamanında meyveleri itina ile devşirilip muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Bir başka ifade ile nasıl ki çocuklarımızın sıhhatlı doğmaları, sıhhatlı büyümeleri ve dünya hayatları boyunca felç, kızamık, verem, hepatit-b, karma aşıları gibi maddi hastalıklara bağışıklık kazanmaları ve bu hastalıklara yakalanmamaları için maddi aşılarını çocukluk devrelerinde yapıyorsak, çocuklarımızın da bir kısım manevi hastalıklara yakalanmamaları ve bir kısım şeytani tuzaklara düşüp, dünya ve ahiret  hayatları mahvolmamaları için çocuklarımızın manevi aşılarını zamanında yapmalıyız. Cin ve insan şeytanlarının çocuklarımıza ve gençlerimize kurmuş oldukları birçok tuzakları ve hayat yolları üzerine döşemiş oldukları birçok mayınlı sapa yolları vardır. Gençlerimiz ve insanlık âlemi bu tuzaklardan ve mayınlı sapa yollardan çok zararlar görmüşler ve görmeye devam etmektedirler. Meselâ her sene insanları zehirleyen ve birçok belâlara ve hastalıklara yakalanmalarına sebep olan onlarca ton esrar ve eroin memleketimizde yakalanmakta ve yakalanamayan tonlarcası peynir, ekmek gibi alınıp satılmakta ve gençlerimiz zehirlenmektedirler. Kötülüklerin anası olan içki bazı kesimlerde su gibi içilmektedir. Onun için gençlerimizin manevi aşılarını zamanında yaparak onları ilerde karşılaşacakları kötü alışkanlıklardan, bidat ve hurafelerden, tehlike ve tuzaklardan korunmaya yönelik İslâmi bilgilerle ve İslâm ahlâkıyla tanıştıralım. Bu görev öncelikli olarak başta anne ve babalarındır. Çünkü çocuklar ilk önce annelerini ve babalarını tanır ve onları taklit ederler. Anneler ve babalar, çocukların ilk öğretmenleridirler. Daha sonra çocuklar toplumda arkadaş çevrelerinin ve eğitim kurumlarının etkisinde kalırlar. Yani aile, toplum ve devlet çocukların eğitim ve öğretimleriyle ilgilenmek durumundadır. Nitekim 1982 anayasamızın 58. maddesinde şöyle yazılmaktadır. “… Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar, her türlü bağımlılık, tefecilik, ahlaksızlık, zina vb. kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.” Esasen bütün semavi dinlerin de esas gayesi, insanları dünya ve ahirette mutlu ve bahtiyar etmek için, mâlî muhafaza, dini muhafaza, aklî muhafaza, nefsi muhafaza ve nesli muhafaza üzerinde önemle durmuş ve bu beş esası garanti altına almışlardır. Allah-u Teâlâ, insanların nefsi emmarelerinin, cin ve insan şeytanlarının etkisi altında kalıp mahvolmamaları için insanlara akıl vermiş ve insanların akıllarının önünü aydınlatmak için, hatalar yapmamaları için vahiyle takviye etmiş ve insanları bilgilendirmiştir. Kitaplar bunun için indirilmiştir. Peygamberler bunun için görevlendirilmiştir. Kur’an Kursları, İmam Hatipler ve Camiler gibi dini kurum ve kuruluşlar, karakollar, hâkimler, savcılar, cezaevleri ve ıslah evleri bunun için yapılmış ve görev yapmaktadırlar. Onun için çocuklarımızı ve gençlerimizi helâl rızıkla besleyelim ve Kur’an ahlakıyla tanıştıralım. Camilerde, Kur’an kurslarında ve okullarda Kur’anımızı okuyabilsinler, Kur’andaki Allah’ın emir ve yasaklarını öğrensinler ve başta namaz kılmak ve oruç tutmak üzere ibadetlerini yapsınlar. İmanları ve dini bilgileri artsın ve kuvvetlensin ki kötülüklere ve şeytani tuzaklara düşüp perişan olmasınlar. İnsanlığın kurtuluşu, dünya ve ahirette mutlu ve bahtiyar oluşu, insanı yaratan, yaşatan ve en iyi bilen Allah’ın emir ve yasaklarına uymakla mümkündür. İslâm ahlâkıyla yani Kur’an ahlâkıyla ahlaklanmakla mümkündür. İnsanlık âlemi Kurandan ne kadar uzaklaşırsa o kadar bataklığa saplanır ve perişan olur. Sonuç olarak diyebiliriz ki dünyanın ve ahretin mutluluğu ve huzuru İslâm ahlakıyla yaşamakla elde edilir. Yani Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak yaşamakla mümkündür.


Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " İSLÂM AHLÂKINI BENİMSEMİŞ İDEAL GENÇLİK YETİŞTİRMENİN ÖNEMİ: " Haberine Yapılan Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır.  Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin