Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

İSLAM DİNİNİN TEDAVİYE VERDİĞİ ÖNEM ve ORGAN NAKLİ
07/11/2014

Latif SAYGIN Haymana Vaizi
Sağlığın “iman” dan sonra insana verilmiş en bü¬yük nimet olduğunu açıklayan İslâm Dini, hastalıkları da kulluk denemesi ve hatalara keffaret olarak değerlendirmiştir. İnsanoğluna isabet eden hastalıkların nedenleri kısaca şöyle sayılabilir: a - Hastalıklar insanın bir kusuru olmaksızın kul’luk denemesi gereği gelebilir. Bu gerçeği Rabbimiz Kerim kitabımız Kur’an’da şöylece bildirmektedir: “(And olsun sizi (kulluk denemesi için) biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. (Ey Peygamber!)  sabredenleri müjdele.”   (Bakara-156) Bu ayet korunma tedbirlerine başvurulduğu halde birden gelen ve sebebi kavranamayan hastalıklar için de bir açıklamadır. b - Hastalıklar dinimizin de öğütlediği korunma tedbirlerine başvurulmadığı için insanın kusurundan kaynaklanarak da gelebilir. Sıhhatını korumadığı için hasta olan insan şüp¬hesiz günahkârdır. Ancak gerek kulluk denemesi sebe¬biyle ve gerekse kulun kusuru nedeniyle gelen hastalıklar mutlak bir şer değildir. Acılarına sabredildiği, Peygamberimizin «tedavi olunuz» emrine bağlanıldığı sürece hastalıklar hayra dönüştürülebilir. Kaldı ki hastalıklarda sıhhat nimetinin yüceliğini hatırlatmak, ölümü ve ebedî hayatı düşündürmek ve günahlara keffaret olmak gibi faydaları da vardır. Bu gerçeği açıklamak içindir ki, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Yorgunluk; hastalık, hüzün ve iç sıkıntısı gibi Müslümana ârız olan her musibet sebebiyle ve hattâ acı veren bir diken nedeniyle bile, Allah, mü'minin suçları¬nın bir kısmını bağışlar (ve onu mükâfatlandırır).” (Tac-3/189) Bizler hastalığın mutlak anlamda bir şer olmadığına, hayra dönüştürülebileceğine inanmak, ruhî direnci ve ümidi artıran bu inançla hastalıklarımızı tedavi ettirmekle mükellefiz. 
“Vücutta görev yapamayacak kadar hasta ve hatta bedene zararlı hale gelen bir organın bir yenisi ve sağlamı ile değiştirilmesi düşüncesi çok eski zamanlardan beri insanların ilgisini çekmiştir. Organ nakli, en basit tanımıyla, vücutta görevini yapamayan bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üslenecek bir organın nakledilmesi işlemidir. Organ nakli, günümüzde birçok kronik organ hastalıklarında uygulanan rutin, geçerli ve ileri bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. Organ nakillerinde verici kaynağı canlı ve kadavra olarak ikiye ayrılmaktadır.  Canlı kişilerden organ alınması, organ veren kişinin yaşamını riske sokmayacak çift organların birini (böbrek, parça olarak karaciğer ve pankreas gibi) almak ile mümkündür. Kadavradan organ alınması için ise vericinin beyin ölümü gerçekleşmiş ve organlarının kullanılabilir olması için gerekli yasal iznin alınmış olması gerekir. Organ nakli bekleyen hastalar konusunda bizzat Sağlık Bakanının verilerine göre: “Ülkemizde, organ nakli bekleyen vatandaşlarımızın 6501’i böbrek, 3635’i kornea, 351’i karaciğer, 191’i kalp, 64’ü kalp kapağı, 65’i pankreas, 277’si kemik iliği hastasıdır. Tüm vatandaşlarımızın ‘organ ve doku nakli’ konusunda çok duyarlı olması gerekmektedir. Bu konu tüm Türkiye’yi yakından ilgilendiren çok önemli bir sağlık sorunudur. 
Kısacası organ nakli, ölümcül hastaların yaşamasına vesile olmak gibi çok önemli ve çok kutsal bir işi yerine getirmektedir. Eğer bu konu gereğince yerine getirilmezse o zaman da hem bir hayat yeşermesi mümkün iken sönecek, hem de bağışlanmayan organlar boşu boşuna toprakta çürüyecektir. Maide Suresi’nin iki ayeti organ bağışının önemini bize açıklamaktadır. “İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız” (Maide Suresi 2. Ayet) “Kim bir kimseye hayat verirse, o sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanır”. (Maide Suresi 32. Ayet) İslam dinine göre insan, Allah’ın yarattığı en mükemmel varlık ve en kıymetli canlıdır. Bu bakımdan, insana ve insan yaşamına ayrı özen gösterilir. Kur’an-ı Kerimin Maide suresinde bulunan şu ayet-i kerime bunu şu dikkate değer benzetme ile açıklamaktadır. “İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları’na şöyle yazmıştık. Kim bir cana karşılık veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim de bir can kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller gösterdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde israf edicidirler.” (Maide 32. Ayet) Bu ayetin açıklamasında tefsirciler şu görüşe özellikle yer verirler: Çünkü haksız yere bir kimseyi öldüren katil, kişiye hayat hakkı tanımamış, kan ve can güvenliğini ihlal etmiş, bir cana kıymıştır. Bu hareketi ile başkalarına da cesaret vermiş olur. Bu bakımdan bir kişiyi öldüren kimse herkesi öldürmüş gibi Allah’ın gazabına ve büyük azabına müstehak olmuş olur. Bir kimse de bir insanı (affetmek gibi, öldürülmesini engellemek gibi veya herhangi bir sebeple helak ve yok olmaktan kurtarmak gibi) hayata kavuşturur, yaşamını sürdürmek hususunda katkıda bulunursa bütün insanları diriltmiş gibi olur. Bu benzetmenin vurgulamak istediği husus, adam öldürmenin zarar ve felaketini anlatmak, insan hayatının devamını sağlamanın ehemmiyetini ve değerini belirtmektir. Organ naklinin aşağıdaki şartlar dâhilinde caiz olacağına dair Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 03.03.1980 gün ve 13 sayılı kararın özeti şöyledir: Kurulca şu şartlara uyularak yapılacak organ ve doku naklinin caiz olacağı kanısına varılmıştır. 1. Zaruret halinin bulunması, yani hastanın hayatını veya hayati bir uzvunu kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığını, meslek ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir tabip tarafından tespit edilmesi, 2. Hastalığın bu yolla tedavi edilebileceğine tabibin zann-ı galibinin bulunması, 3. Organ veya dokusu alınan kişinin, bu işlem yapıldığı esnada ölmüş olması, 4. Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında (ölmeden önce) buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyle, yakınlarının rızasının sağlanması, 5. Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması, 6. Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak bu nakle razı olması gerekir.
Kur’an-ı Kerim’e göre insan, Allah’ın yarattığı en güzel sanat eseridir. Onun kusursuz ve son derece mükemmel olan bedeni, ruh ve akıl ile taçlandırılmıştır. İnsan kendisine ihsan edilen akıl sayesinde diğer varlıklardan üstün kılınmış ve Allah’ın hitabına muhatap olma şerefine nail olmuş ve dünyada yaratılan her şey de insanın emrine ve hizmetine verilmiştir. Kâinat bir ağaca benzetilirse, insan adeta onun gayesi ve meyvesidir. Tüm bu vasıfları sebebiyle insan hayatı Kur’an nazarında son derece değerli ve önemlidir. Bir insanı öldürmek veya ölümüne sebep olmak pek çok yollarla mümkündür. Aynı şekilde onun hayatını kurtarmak, yaşamasına vesile olmak da çok çeşitli fiillerle mümkün olabilir. Onun devamına vesile olmak da en büyük sevaplardan biridir. Bizlerde bu sevaplara erme yolunda üzerimize düşeni yapmaya gayret edelim. 

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " İSLAM DİNİNİN TEDAVİYE VERDİĞİ ÖNEM ve ORGAN NAKLİ " Haberine Yapılan Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır.  Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin