Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

HAYMANA ARŞİVLERİ
28/09/2012

POLATLI KARAYAVŞAN KÖYÜ

 

Tarih: 25/C /1320 (Hicrî)(1902) Dosya No:1401 Gömlek No:1320/C-24 Fon Kodu: İ..DH.. 
Haymana kazası dahilinde iskan edilen Rumeli muhacirlerinin teşkil ettikleri karyenin Abadan namıyla tevsimi.
Tarih: 20/B /1320 (Hicrî)(1902) Dosya No:600 Gömlek No:33 Fon Kodu: DH.MKT. 
Haymana kazası dahilinde Karabostan adlı yerde Rumeli muhacirleri tarafından kurulan köye Abadan isminin verilmesi.
Tarih: 11/M /1329 (Hicrî) Dosya No:11 Gömlek No:5 Fon Kodu: DH.H... 
Haymana'nın Karayavşan köyünde ahırı delinerek hayvanları alınan Abdullah oğlu Mehmed'in şikayeti.
Polatlı-Haymana karayoluna 1 km olan köy,  Karakaya, Kızılcakışla, Sivri, Şeyhali, Karakuyu, Ahırlıkuyu (Haymana) ve Esenköy (Haymana) köyleri ile komşudur.
Eski adı “Abadan” olan köy, 1893-1895 yıllarında Balkanlardan gelen Kırım Tatarlarının iskanı ile kurulmuştur. Göçmen aileler ilk olarak Ahırlıkuyu Köyü yakınında bulunan “Çatalçeşme” mevkiine yerleşir.
Daha sonraki yıllarda bugünki yerine yerleşir. 1926 yılında Polatlı’ya bağlanan köy 67 haneli ve 298 nüfuslu iken 2000 yılında 58 hane ve 83 nüfusludur. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde köy camii için Eyüb oğlu Mehmed Efendi’nin para vakfettiği kayıtlıdır. Tavşantepe ile Kızılkırma tepesinde Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk askeri tarafından kullanılan mevziler gözlemlenir. Antik çağlara ait Höyük mevkiinde yerleşme bulunmakta ve kazı çalışması yapılmıştır. Ayrıca köyün yakınında 45-50 sene önceleri, Çaldağı eteklerinden getirilen kireçtaşının, saman yakılarak çalışan kireç ocaklarının kalıntıları, Karabayır örenyeri bulunmaktadır.Üzüm bağları harap olmuş ve bu bölge yeniden ağaçlandırılmıştır. Bahçelerde kayısı, vişne, erik, ceviz, dut, badem ve fındık yetiştirilir. Kuru tarım yapılan bölgede koyun, keçi ve sığır beslenir. Tatar geleneği hakim olan köyde tatar yemekleri yapılır.
Karayavşan köyü, Tavşantepe'nin güney yamacına kurulmuştur. Köyün güneyinde Çaldağı'na doğru uzanan arazi oldukça verimlidir ve yavşan otuyla beslenen hayvanlarının sütü, yağı kendine özgü hoş bir kokuya sahiptir. Kırım asıllı göçmenlerden teşekkül eden köy halkından Taymazlar (Kurtiy, Boramet, Sapay, Niyaz), Ablâz hacılar, Nasıbullah Ağalar Kırım'dan, Durasıllar Şongallar, Umaylar Romanya'dan göç etmişlerdir. Köy, kırımdan 1890 (Hicri 1311) yıllarında gelen ve bugünkü Taymazların dedesi Kurtiy, Sapay Böramet ve Akıy Niyaz, Umayların dedesi Şoray Akay ve Kırımın Şongar bölgesinden Sarı Memet, Şabadıy Akay tarafından kurulmuş olup, adını da o çevrede bolca yetişen, güzel ve hoş kokulu YAVŞAN otundan almıştır. Bu otla beslenen hayvanların etleri çok lezzetli olmaktadır.
Karayavşan Höyüğü:
1965 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi Polatlı’nın 20 km güneydoğusunda yer alan Karayavşan Höyük`te kazılar yürütmüştür. Buradaki çalışmalar 800 m2’lik toplam alanı içeren bir açmada sürdürülmüştür. Kazılar sırasında en azından dört olmak üzere çok sayıda yapı katı tespit edilmiştir. Höyükte çok sayıda kerpiç duvar, taş toplulukları ve çukurlar gözlemlenmiştir. Yapı kalıntılarının arasında en azından dört adet mezar kayıt edilmiştir.
2010 yılında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde, Karayavşan Höyük kazılarından toplanan buluntular üzerindeki çalışmalar başlatılmıştır.
Kırmızı açkılı keramik kısmen de kırmızı astar karakteristik özellik göstermektedir. En sık rastlanılan formlar ağızdan yükselen kulplu büyük fincanlar (ağızçapı yak. 10-20 cm arasında değişen) ve gaga ağızlı testilerdir. Birkaç kap üzerinde çizgi şeklinde kırmızı boya tespit edilmiştir.
Küre/topuz başlı iğneler ve iki adet tunç keskicik olmak üzere çok az sayıda metal buluntuya rastlanılmıştır. Malzeme içinde oluk bezemeli ağırşaklar ve bir adet taş balta parçası da belirlenmiştir. Buluntuların paralellerini yakında yer alan Polatlı Höyük’te görmekteyiz (Lloyd/Gölçe 1951). Buluntuların kronolojik bir değerlendirmesi malzeme üzerindeki çalışmalar tamamlandığında yapılabilir ancak kazılar sırasında açığa çıkartılmış tabakaların Ahlatlıbel ve Koçumbeli Yerleşmelerinden daha genç olduğu açıkca görülmektedir.
Kaynak:Osmanlı Arşivleri, 29. Arkeoloji araştırma sonuçları toplantısı,Tarih içinde Polatlı-Abdulkeri Erdoğan
Hazırlayan
SAMİ ÜMÜT
Haymana Kaymakamlığı Emekli Yazı İşleri Müdürü
 

 


Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " HAYMANA ARŞİVLERİ " Haberine Yapılan Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır.  Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin