Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

HAYMANA TARİHİNE IŞIK TUTACAK BAŞBAKANLIK ve OSMANLI ARŞİVLERİNDEKİ BAZI BELGELER-4
20/01/2017

Hazırlayan SAMİ ÜMÜT Haymana Kaymakamlığı Emekli Yazı İşleri Müdürü
-Haymana kazasında Polatlı İstasyonu'na celb ve sevk olunan Tekalif-i Harbiye zahirelerinde Polatlı Belediye Heyeti'nin müsamahasıyla meydana getirilen suistimal hakkında yapılan tahkikat.
Tarih: 06/Za/1333 (Hicrî) Dosya No:83/-2 Gömlek No:1/29 Fon Kodu: DH.İ.UM (Miladi 16.10.1915)
(Polatlı istasyonunda 22.06.1908 yılında belediye fiilen kurulmuş ancak resmen kurulmamıştır. Yapılan yazışmalar sonucu Şura-yı devlet’den de olumsuz sonuç alınmış. Ancak 19 numaralı belge içeriğinden 1909-1915 yılları arasında resmen belediyenin kurulduğu anlaşılmaktadır.
-Polatlı istasyonunda 7 Temmuz 1330 tarihinden itibaren doğu illeri ile telgraf muhaberatına başlanıldığı.
Tarih: 28/N /1327 (Hicrî) Dosya No:1/-3 Gömlek No:56 Fon Kodu: DH.MUİ. (Miladi 13.10.1909)
-Tarih: 13/Za/1307 (Hicrî) Dosya No:118 Gömlek No:86 Fon Kodu: MF.MKT.
Haymana Rüşdiyesi'ne muallim-i sani olarak intihab olunan Ahmed Efendi'ye şimdilik maaş tahsis edilemeyeceğinden mahallince bir karşılık bulunamazsa mektebin açılmasından vazgeçilerek, ibtidai mekteblerinin intizamına gayret edilmesi.
(Miladi 30.06.1890 Haymana Ortaokuluna ikinci öğretmen olarak şeçilmiş bulunan Ahmed Efendi'ye şimdilik maaş tahsis edilemeyeceğinden mahallince bir karşılık bulunamazsa mektebin açılmasından vazgeçilerek, ilkokulların düzenli yürütülmesine gayret edilmesi.1890 yıllarında Haymana’da ilk ve Ortaokul bulunduğunu anlıyoruz.)
-Tarih: 29/M /1312 (Hicrî) Dosya No:217 Gömlek No:32 Fon Kodu: MF.MKT.
Haymana'da inşa edilen Rüşdiye Mektebi için muallimler tayini bildirilmiş ise de rüşdiye tesis edilecek şehirlerde bir kaç ibtidai mektebin bulunması usulen gerekli olduğundan evvela bu hususun izah edilmesi gerektiği.
(Miladi 01.08.1894 Haymana’da yapılacak ortaokul öğretmenlerinin tayinleri bildirilmiş ise de ortaokul tesis edilecek şehirlerde bir kaç ilkokulun bulunması usulen gerekli olduğundan evvela bu hususun izah edilmesi gerektiği. Ortaokul açılması için ilçede kaç ilkokulun bulunduğu soruluyor)
-Tarih: 24/C /1317 (Hicrî) Dosya No:475 Gömlek No:36 Fon Kodu: MF.MKT.
Ankara'nın Haymana kazasında bulunan Kürt kabileleri içinde yapılan ibtidaiye mekteplerindeki fakir öğrencilere belirtilen ecza-i şerife, kitap ve risalelerin ücretsiz olarak dağıtılıp defter-i mahsusa kaydının yapılması.
(Miladi 30.10.1899 Ankara'nın Haymana kazasında bulunan Kürt kabileleri içinde yapılan ilkokulardaki fakir öğrencilere belirtilen mübarek kitap, kitap ve ilim kitaplarının ücretsiz olarak dağıtılıp bu iş için ayrılan deftere kaydının yapılması.)
-Tarih: 12/R /1319 (Hicrî) Dosya No:570 Gömlek No:63 Fon Kodu: MF.MKT.
Ankara Maarif Müdürü Kemal'in, Haymana, Zir ve Sivrihisar Kazalarında Bosna muhacirleri için yapılan inşaatı hızlandırmak, mescid ve okul yeri belirlemek için buralara gidecek olan Teftiş-i Askeri Komisyonu Azası ve Ankara İskan-ı Muhacirin Heyeti Reisi Hasan Paşa'ya refakatinin uygun görülmediği.
(Miladi 29.07.1901 Bosna göçmenleri için evler yapıldığı ve buralarda mescid ve okul yerleri belirlendiği.)
-Tarih: 15/L /1319 (Hicrî) Dosya No:602 Gömlek No:6 Fon Kodu: MF.MKT.
Haymana İbtidaisi maaş ve masraflarının, vakıf olmadığının anlaşılması üzerine belediyeye devredilen kaplıcaların varidatından eskisi gibi ödenmesiyle, muallimin ve müstahdemini hakkında istenen bilgilerin mahallinden sorulması.
(Miladi 25.01.1902 Haymana İlkokulu maaş ve masraflarının, vakıf olmadığının anlaşılması üzerine belediyeye devredilen kaplıcaların gelirlerinden eskisi gibi ödenmesiyle, muallimin ve müstahdemi hakkında istenen bilgilerin mahallinden sorulması. Haymanada bulunan okulların tüm masrafları maaşlarda dahil olmak üzere Haymana Kaplıcalarının gelirlerinden ödeniyormuş.)
-Tarih: 12/R /1322 (Hicrî) Dosya No:788 Gömlek No:4 Fon Kodu: MF.MKT.
Ankara'nın Kırşehir, Sivrihisar ve Beypazarı'ndan açıldığı bildirilen mekteblere, buralara tayin olunan muallimlere, maaşlarına ve Haymana'da tamir edilen mektebe dair mufassal bilgi verilmesi.
(Miladi 26.06.1904 Milli Eğitim tarafından onarılan Haymana’daki okul hakında detaylı bilgi verilmesi.)
-Tarih: 22/S /1323 (Hicrî) Dosya No:850 Gömlek No:7 Fon Kodu: MF.MKT.
Haymana kazası İbtidaisi Muallim-i Evveli olan Mustafa Efendi'nin gönderilen evrakının asaleten tasdik edildiği.
(Miladi 27.04.1905 Haymana kazası İlkokulu birinci öğretmeni olan Mustafa Efendi'nin gönderilen evrakının asaleten tasdik edildiği.
-Tarih: 14/M /1324 (Hicrî) Dosya No:1057 Gömlek No:29 Fon Kodu: DH.MKT.
Evkaf-ı münderisesi olmadığı için daha önce Maarif Nezareti'ne devredilen Haymana kaplıcalarının daha sonra belediyeye ait olduğunun anlaşılması üzerine tasarruf senedinin tashih edilerek belediye namına verilmesi ve kaplıcanın belediyeye ait varidatından orada bulunan mekteb-i idadi masrafının tesviyesi.
(Miladi 10.03.1906 Hergangi bir vakfa ait olmadığı için daha önce Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Haymana kaplıcalarının daha sonra belediyeye ait olduğunun anlaşılması üzerine tasarruf senedinin düzeltilerek belediye namına verilmesi ve kaplıcanın belediyeye ait gelirlerinden orada bulunan Lise’nin masrafının karşılanması. Bu evraktan 1906 yılında Haymana’da Bir Lise olduğu anlaşılmakta ise de bunu teyid eden başka belgelere rastlanılmadı. Bu nedenle yazının ilkokul ve ortaokulu kastdederek yazıldığı anlaşılmaktadır.)
- Tarih: 14/C /1334 (Hicrî) Dosya No:89/-08 Gömlek No:1/42 Fon Kodu: DH.İ.UM
Seyyar sütçü mektebinin Haymana kazasına irsali hakkında.
(Miladi 17.04.1916 Seyyar sütçü mektebinin Haymana kazasına gönderilmesi hakkında.
Belge 32-Tarih: 27/C /1334 (Hicrî) Dosya No:89/-09 Gömlek No:1/04 Fon Kodu: DH.İ.UM
Yağ ve peynir imalinin öğretilmesi için Anakara Vilayeti ziraat memurlarından birinin Haymana'ya gönderilmesi. 

Bu yazıya toplam 1 yorum yapıldı.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " HAYMANA TARİHİNE IŞIK TUTACAK BAŞBAKANLIK ve OSMANLI ARŞİVLERİNDEKİ BAZI BELGELER-4 " Haberine Yapılan Yorumlar

Başlık:

Değişen bir şey yok

20:08:18

Gönderen:

İsmail ÇIRPAN

21/1/17

Osmanlı idaresindeki sistem Cumhuriyet dönemide aynısı uygulanıyor vergi veren ülkeyi koruyan Milletin çocuklarına okul yapılmaz öğretmenine maaş bağlanmaz ne hikmetse şimdiki gibi Bosna dan gelen göçmenlere beleş konut yaptırılmış yakında bizde LİBYA gibi oluruz M.Kaddafinin ülkeye çalışmak için getirdiği göçmenler libyayı yıktı ileride bu göçmen hayranlığı bizim ülkemizinde başının belası olacak


  Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin