Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

SONKALE GÜZELCEKALE
03/08/2018

Hazırlayan: SAMİ ÜMÜT Haymana Kaymakamlığı Emekli Yazı İşleri Müdürü
Güzelcekale’de yaşananları Sakarya savaşının başlangıcında en sağ kanatta görev almış, ancak, daha sonra, Güzelcekale Muharebeleri başladıktan sonra, bu bölgeyi takviye etmek üzere, alayı ile birlikte, Deli Halid'in emrine verilen, böylece bizzat burada bulunarak bu savaşın içinde yaşamış olan Rahmi Apak'tan dinleyelim: "Biz bu kavgaya (Sakarya Muharebesi), Başkumandanın şu parolası ile girdik: “Hiçbir kıta üst kumandanından emir almadıkça geriye çekilmeyecektir. Kanatlar çevrilse, her taraftan sarılsa dahi emirsiz, mevziini terk eden bir birliğin kumandanı üst kumandan tarafından derhal öldürülecektir. İş çok ciddi. Sakarya Zaferini sağlayan amillerin (sebep, etken, faktör) başında gelen bu şiddet tedbiridir. Bu dehşet tedbirinin münakaşasını burada yapmayacağım. Bunun hangi nevi milletler tarafından, ne gibi durumlarda tatbik edilmesine göz yumulacağı, fayda ve mahzurları hakkında söylenecek çok söz vardır.
Kanlı pınar kavgasında alayım oldukça zedelenmişti. Beylikköprüye gelince ve burada bir köprübaşı tutmak emrini alınca tahkimat yapmakla uğraşarak istirahat sağlayamadık. Sonra Şabanözü mevkiine çekilince kendimizi derleyip toplama imkânı hâsıl oldu. Bu Şabanözü, Beylikköprü'nün güney doğusunda ve Sakarya'nın doğusundadır. O zaman Sakarya'nın gerisine çekilmiş olan ordumuzun en sağ kanadı burası oluyordu. Bu bölgede, benim alayıma, 20 kilometre genişliğinde bir mevziin tarassut ve müdafaa edilmesi vazifesi verildi. Bir kolordu için bile geniş olan bu mevzilerin bir alaya tahsis edilmesi, daha bidayette (en baştan), M. Kemal Paşanın düşmanın muhtemel hareketinin ordumuzun soluna yöneleceğini keşfederek, müdafaa tertiplerini buna göre tanzime başlamış olduğunu gösterir.
Bulunduğumuz en sağ kanattan, en sol kanadı takviye etmek üzere emir alınca, intikal etmek üzere bütün muharebe hattının gerisinden yürüdük. Nihayet akşamüzeri, Yunanlıların Kale-Grotto bizim ise Güzelcekale adını verdiğimiz ve en sonra Kanlıtepeler adını taktığımız yüksek, taşlı sırtlara yanaşıyoruz. Bu sırtlar üzerinde topçu mermileri, el ve tüfek bombaları ve ışık fişekleri ile aydınlanmış bir şehri ayin manzarası var. Bu en sol kanatta dövüşen kıtalar, Albay Halid Bey'in (Deli Halid) kumandası altında imiş. Alayımı, yanaşık nizamda, yüksek Kanlıtepler’in ölü zaviyesine (Ateş almayan bölge.) yanaştırdım. Çünkü, tamamıyla kuytuda olduğumuza rağmen endirekt atışlarla burasını tarayan bir Yunan makineli tüfeği karanlıkta üç erimizi yaraladı.
Biraz sonra taşsız ve kaba topraklı ve biraz otlu bir yere ayak bastık. Dağın tam taşlı zirvesine çok yaklaşmışız. Bilmem neden, Mehmetçiğin birisi yanındaki arkadaşına yüksek sesle bağırdı. Meğerse Yunanlıların 5-6 makineli tüfekle takviye edilmiş ilk bir müdafaa hattının on adım karşısına gelmişiz. Müthiş bir ateş, fakat bütün mermiler başlarımızın iki metre üstünden geçiyor. Ölü bir zaviye, ateş tutmayan bir yerdeymişiz. Kimse sendelemedi. Öndeki tabur, Allah Allah sesleri içinde bir duvar gibi yukarıya fırladı. Aynı zamanda, ikinci hattaki tabur dahi koşarak bu tabura karıştı ve bir lahzada düşman ateşi kesildi. Taşlıklar içinde süngü gürültüleri., “vur, kaçıyor, bırakma, ateş” naraları yükseldi. Bu ani baskın karşısında ilk Yunan hattı, ağır makineli tüfeklerini bırakıp geriye kaçtı. Taşlıklar arasında, yedi-sekiz Yunan makineli tüfek neferi süngülenmiş yatıyor. Bu ilk Yunan hattının yüz metre gerisinde, iki taburdan fazla bir kuvvetin işgal ettiği ikinci bir hattan üzerimize müthiş ve öldürücü bir ateş yöneltildi. İlk lahzada 15-20 kişimiz vuruldu. Erler ve subaylar on beşer-yirmişer kişilik kümeler halinde, büyük taşların arkasına sığındılar. Öyle kesif ve şiddetli bir ateşti ki hiçbirimiz başımızı kaldıramıyoruz. Bölükler birbirine karıştı. Şimdi, aynı hamle ile ikinci bir Allah, Allah ile tekrar ileriye atılmak ve bu ikinci hattı da geriye kaçırmak lâzım. Fakat evvel emirde intizamı yeniden tesis etmek ve bir ateş himayesi yapmak icap eder. Taşların arasından biz de ateşe başladık. Biraz ateş üstünlüğü elde edelim diye bekliyorum.
Adını unuttum. İstanbul'dan kaçarak üç gün önce alayıma katılmış uzun boylu, esmer ve zayıf bir teğmen de benim yanımda, on beş kadar erden mürekkep topluluğun içinde. Yanında 
Beni dahi görünce galiba izzet-i nefsine ağır geldi, birdenbire ayağa kalktı ve: Arkadaşlar hücum” diye bağırarak ileri atılmaya teşebbüs etti, fakat derhal boğazından tulumbadan çıkarcasına kanlar fışkırdı. Kendisi de derhal yere yıkıldı. Şahdamarını delen bir kurşun onu derhal şehit etti. Ölürken ne düşündü? Bilmem, fakat evli ve iki çocuk babasıydı. Şimdi, Yunan hattından üzerimize bombalar atılmaya başlandı. Bereket versin, tüfekle atılan bu bombaların çoğu bizi aşarak gerimizde patlıyor. Aynı zamanda, aydınlatma fişekleri, tepemizde mahya gibi saniyelerce asılı kalarak her taraf ışık içine gark ediyor. Burada da bir şehri ayin var. Hep bağırıyoruz: "Çocuklar haydi hücum, Allah, Allah” Fakat kafasını kaldıran kurşunu yiyor ileriye bir adım atamıyoruz. Fasılasız mermi perdeleri üstümüzden vızıldayarak akıyor. Sonra bombalar ve karışık olarak atılan aydınlatma fişekleri, etrafıma bakıyorum, her dakika beş-on kişi vuruluyor..
DEVAM EDECEK
Kaynak: Deli Halid Paşa: Unutulan Yıllar, Unutturulan Kahraman Yazar: İbrahim Özkan

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " SONKALE GÜZELCEKALE " Haberine Yapılan Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır.  Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin