Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

Haymana’dan Ayrılan Köyler
08/02/2013

Tarih İçinde Küçülen Haymana

 

Tarih: 14/3/1956 Sayı: 28700 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 257.18..8.    Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Bumsuzşerefli ve Kırkpınar köylerinin Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 14/3/1956 Sayı: 28701 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 257.18..9.    Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Karacadağ Köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 14/3/1956 Sayı: 28702 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 257.18..10. Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Dipdede köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 14/3/1956 Sayı: 28703 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 257.18..11. Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Arşıncı köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 14/3/1956 Sayı: 28704 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 257.18..12.  Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Atkafası köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 14/3/1956 Sayı: 28705 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 257.18..13. Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Köstengil köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 14/3/1956 Sayı: 28706 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 257.18..14. Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Yaraşlı köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 14/3/1956 Sayı: 28707 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 257.18..15. Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Hisar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 14/3/1956 Sayı: 28708 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 257.18..16. Ankara'nın Yenice nahiyesine bağlı Altılar köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 3/5/1958 Sayı: 30480 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 270.14..9. Ankara'nın Karacadere köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 3/5/1958 Sayı: 30481 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 270.14..10. Ankara'nın Seyitahmetli köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 3/5/1958 Sayı: 30482 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 270.14..11. Ankara'nın Tavlıviran köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 20/9/1958 Sayı: 30769 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 272.28..2. Ankara'nın Kömüşini köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 12/2/1969 Sayı: 6933 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 341.6..8. Ankara'nın Gökler köyünün, Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 21/4/1969 Sayı: 7120 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 343.15..16. Ankara'nın Burunağıl köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 20/11/1969 Sayı: 7793 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 349.48..1. Ankara'nın Köşker köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 22/10/1974 Sayı: 14028 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 405.50..15. Ankara'nın Canımana köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 22/10/1974 Sayı: 14029 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 405.50..16. Ankara'nın Soğukkuyu köyünün Konya'nın Kulu ilçesine bağlanması.
Tarih: 14/4/1955 Sayı: 27645 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 250.12..6.Ankara'nın Haymana ilçesi Velihimmetli köyünün Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlanması.
Tarih: 24/11/1955 Sayı: 28275 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 254.41..13. Ankara'nın Haymana ilçesi Çerkezhöyük köyünün Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlanması.
Tarih: 22/4/1957 Sayı: 29730 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 265.16..9. Ankara'nın Haymana ilçesi Germiyet köyünün Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlanması.
Tarih: 15/2/1954 Sayı: 26663 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 243.6..9. Ankara'nın Sivri köyünün Polatlı ilçesinin merkez nahiyesine bağlanması.
Tarih: 25/6/1976 Sayı: 16472 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 430.40..2. Ankara Yeşilöz (Kokarköy) Köyünün Polatlı, Yenimehmetli Bucağına bağlanması.
Tarih: 29/4/1949 Sayı: 22437 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 205.13..2.     Ankara'nın Haymana ilçesi İkizce bucağına bağlı Ücret köyünün Polatlı ilçesinin Temelli bucağına bağlanması.
Tarih: 21/6/1951 Sayı: 24459 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 224.24..17.         Ankara ili Haymana ilçesinin Merkez bucağına bağlı Ördekgölü köyünün Polatlı ilçesinin Yenimehmetli bucağına bağlanması.
Tarih: 19/B/1332 (Hicrî) (Miladi 1914) Dosya No:183/-2 Gömlek No:33Fon Kodu: DH.İD.. Haymana kazası Çakal köyünün Ankara merkez kazasına ilhak edildiği.
Tarih:19/C /1306 (Hicrî)(Miladi 1889) Dosya No:1596 Gömlek No:114 Fon Kodu: DH.MKT. Haymana'ya bağlı Dolendas karyesinin kazaya uzaklığından bahisle Ankara'ya ilhakı istida olunduğundan gereğinin tahkik ve ifası. 
Tarih:29/Ra/1316 (Hicrî) Dosya No:1356 Gömlek No:1316/Ra-28 Fon Kodu: İ..DH.. Ankara Vilayeti dahilinde Tohumlar Karyesi'nin Haymana'dan ve Kamışlar-ı bala ve Kamışlar-ı zir ve Bedestan Karyelerinin Keskin'den ayrılarak Bala Kazası'na bağlanmaları.(Şu anda Çankaya ilçesine bağlıdır.)
Tarih: 16/B /1321 (Hicrî) (Miladi 1903)Dosya No:1341Gömlek No:20 Fon Kodu: ŞD. Tahtalar karyesinin Haymana kazasından ayrılarak Bala kazasına ilhakı. (Ankara 2 )
Tarih: 25/Za/1326 (Hicrî) (Miladi 1906) Dosya No:3456 Gömlek No:259146 Fon Kodu: BEO 
Ankara dahilinde Bala kazasına tabi Odabaşı ve Karyeteyn ve Gotlar ve Kutludüğün ve Haymana kazasına tabi Karaoğlak karyelerinin Ankara'ya bağlanması hususunda Şura-yı Devlet kararının tebliği. (Harbiye, Maliye, Defter-i Hakani, Dahiliye) 
Tarih: 18/R /1336 (Hicrî) (Miladi 1918) Dosya No:1354 Gömlek No:4 Fon Kodu: ŞD. Haymana'ya merbut Karahasanlı karyesinin Bala kazasına rabt ve ilhakına dair tezkire. (Ankara 3)
 Eymür köyü 1910 yılında sel felaketi nedeniyle Eymir gölünün altında kalması sonucu Haymana’dan ayrılır.
Tarih: 18/R /1336 (Hicrî) Dosya No:1358 Gömlek No:17 Fon Kodu: ŞD. Haymana kazası mülhakatından Gerder ve Virancık karyelerinin İç nahiyesine rabt ve ilhakı istizanına dair tezkire. (Ankara 3)
Bağiçi Köyü’nün  eski isimlerinden biride “Zirve”dir.Uzun Yıllar Haymana’ya bağlı olan köy 1800’lü yıllarda Bala İlçesine bağlanmış.Günümüzde Gölbaşı İlçesine Bağlı bir mahalledir.
Koaparan köyü 1955 yılında Haymana’dan ayrılarak Çankaya İlçesi Gölbaşı Nahiyesine bağlandı.1983 yılında Gölbaşı’nın İlçe olmasıyla bu ilçeye bağlandı.
Hallaçlı köyü Yörükan kazasına bağlı iken,Haymanateyn kaza olduktan sonra buraya bağlanmış.1952 yılında da Çankaya kazası Gölbaşı nahiyesine bağlandı.1983 yılında Gölbaşı’nın İlçe olmasıyla bu ilçeye bağlandı.
Tarih: 22/4/1957 Sayı: 29730 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 265.16..9. Ankara'nın Haymana ilçesi Germiyet (Tepeyurt) köyünün Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlanması.
Tarih: 20/1/1953 Sayı: 26552 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 242.40..20. Ankara'nın Yağlıpınar köyünün Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlanması.
Hacılar köyü 1955 yılında Haymana’dan ayrılarak Çankaya İlçesi Gölbaşı Nahiyesine bağlandı.1983 yılında Gölbaşı’nın İlçe olmasıyla bu ilçeye bağlandı.
Topaklı 1988 yılında Haymana’dan ayrılarak Gölbaşı ilçesine bağlanmıştır.
Kötek köyü 1988 yılında Haymana’dan ayrılarak Gölbaşı ilçesine bağlanmıştır.
Çayırlı Köyü 3  Haziran 1988  tarihinde Haymana’dan ayrılarak Gölbaşına Bağlandı.
Hacı Muratlı  köyü  1955 yılında Haymana’dan ayrılarak Çankaya ilçesi  Gölbaşı nahiyesine Bağlandı.
Tarih: 24/11/1955 Sayı: 28275 Dosya: Fon Kodu: 30..11.1.0 Yer No: 254.41..13.
Ankara'nın Haymana ilçesi Çerkezhöyük köyünün Çankaya ilçesi Gölbaşı nahiyesine bağlanması.
Ballıkpınar köyü  1955 yılında Haymana’dan ayrılarak Çankaya ilçesi  Gölbaşı nahiyesine Bağlandı.
Selametli köyü  1955 yılında Haymana’dan ayrılarak Çankaya ilçesi  Gölbaşı nahiyesine Bağlandı.
Karagedik köyü  1955 yılında Haymana’dan ayrılarak Çankaya ilçesi  Gölbaşı nahiyesine Bağlandı.
Ahiboz köyü  1955 yılında Haymana’dan ayrılarak Çankaya ilçesi  Gölbaşı nahiyesine Bağlandı.
Bezirhane Köyü Yörükan(Balâ) Kazasına bağlı iken Haymanateyn kazasına bağlanır.Dâhiliye Vekâleti (İçişleri Bakanlığı)‘nın 1928 yılında yayınladığı Son Teşkilatı Mülkiyede Köylerimizin Adları  isimli neşriyatında Yeniden Haymana kazası Yabanhamamı nahiyesine bağlanır.Daha Sonra Tekrar Bala Kazası Karaali nahiyesine bağlanır.
2008 Yılında Çıkan bir yasayla Oyaca, Dikilitaş, İkizce, Boyalık idari yönden Haymana’dan ayrılarak Gölbaşı ilçesine bağlanmıştır.
Gölbek köyü 2001 yılında Haymana’dan Ayrılarak Gölbaşına bağlanmıştır.
Çeltek  köyü 2006 yılında Haymana’dan Ayrılarak Gölbaşına bağlanmıştır.
Karacaören köyü 2007 yılında Haymana’dan Ayrılarak Gölbaşına bağlanmıştır.
Babayakup köyü 1945 yılında Haymana İlçesinden ayrılarak Polatlı İlçesine bağlanmıştır.
Kargalı köyü 1945 yılında Haymana İlçesinden ayrılarak Polatlı İlçesine bağlanmıştır.

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " Haymana’dan Ayrılan Köyler " Haberine Yapılan Yorumlar
Bu yazıya henüz yorum yapılmamıştır.  Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin