Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

GEÇMİŞİ İLE BULUŞAN HAYMANA
02/11/2018
 Belediyemizin 12 Eylül 2018 tarihinde Yayımlanan ”Haymana Belediyesi kültür yayınları 1 nolu “Geçmişiyle Buluşan HAYMANA” Başlıklı kitabın, İlçemizin genel kültüründen ziyade dar bir çerçeve içerisinde yer alan kültürün anlatıldığı, bir kitap olarak karşımıza çıkmakta.                                                                  Ayrıca, kitap içerisinde yer alan bazı tarihi yerlerin tarih ve anlatımları gerçeği ile bağdaşmamakta. Örnekler:  Kitabının 25’inci sayfasında Kutluhan Cami hakkında şu yanlış bilgilere yer verilmiş. “Selçukluların Haymana topraklarında yaşam alanı olarak seçtiklerine dair o dönemden günümüze ulaşan en önemli yapı, Altıpınar köyündeki Kutluhan camidir. Caminin yapılış tarihi, Ankara Vilayet Salnameleri’ndeki-! bilgilere göre H.608 M.1211 dir” denmekte. Ancak, Kutluhan Caminin Ankara vilayet salnameleri kayıtlarında yer aldığını söylemek için, Salname kayıtlarının sayfa sicil ve tarih kayıt numaraları ile verilmemesi, böyle bir kayıtın olmadığını göstermekte.! Oysa Doğrusu:  Başbakanlık Osmanlı arşivleri kayıtlarına dayanarak elde edilen bilgiler ışığında, Kutluhan Caminin Osmanlı eseri olduğunu ve tarihçesi, Ankara Büyükşehir yayınları.  “Ankara erenleri” eseri, Abdülkerim ERDOĞAN:  Sayfa 43-53’de Caminin 1567’den evvel, Haymana Kutluhan bölgesinde doğan, Melami Şeyhi Hüsameddin Ankaravi Hazretlerinin inşaatını başlattığı ve 1707’li yıllarda caminin faal olduğu arşiv kayıt belgeleri ile ortaya konmuş.                                                                        Bu kadar açık bilgiler dururken (haza, camii, şerif, kabe-i uşaki, guftum, tarihince, yega ) ne anlama geldiği meçhul sözlerden hareketle, Kutluhan Caminin Sultan Aladdin Keykubat dönemine ait olduğu iddia edilerek, Haymana belediyesine ait genel kültür yayının da yer almasını doğru bulmuyoruz. 
= Haymana tarihinden bahsedilirken sadece 1800’lü yıllardan sonraki tarihlerden bahsedilmesi de Haymana tarihini anlatan kitap da bence bir eksikliktir.. Oysa İlçemiz Haymana tam olarak 1521 Osmanlı hâkimiyetine geçtikten sonra, 1530’lu yıllarda Haymana bölgesinde 325 cemaat ve 36.400 fertin yaşadığı Yine, ”Tarih içinde Gölbaşı” adlı eserde yer almakta. Kaynaklarda Cemaat veya Taife veya aşiretlerden bahsedilmesi, sülale ve akraba toplulukları anlamına gelmekte.  Buna göre her biri ortalama 110 kişilik cemaatler halinde Haymana ovasına 325 yerde dağılıp yaşadıkları kayıtlarda aşikârken, Örneğin; “Yörük kazası, büyük ve küçük Haymanalar ile Uluyörük,  Aydınbeyli, Karakeçili diye adlandırılan ve sancağın güneyini kaplayan, Yörük bölgesini içine alıyordu.                              Haymana’ya vergi açısından bakıldığında 16.yy. çift resmi kaydedilen Ankara Yörüklerinden sadece Haymana Yörükleri olduğu görülmektedir. Kayıtlara göre köpek cemaatinden 1523 tarihinde 37 akçe alındığı Osmanlı kayıtlarında aşikâr yer aldığı sabitken, bu ve bunun gibi birçok aşiretlerin yok sayılması veya bahsedilmemesi Haymana tarihi açısından başlı başına bir eksikliktir.”                                                                                                                                                  = Haymana Culuk Köy camisinin yapılış tarihinin şimdilerde duvar altında kalan kitabesinde yapılış tarihi olarak 1202 Miladi 1780 olan, gerçek tarihi yerine 1228 Miladi 1813 tarihi olarak verilmiş olması tıpkı, Kutluhan Cami tarih yanlışlığında olduğu gibi, araştırma eksikliğini ortaya koymakta.                                                                                                                                                    = 19 YY.’da Ankara sancağındaki doğudan huzursuzluklar nedeniyle getirilen aşiretler olduğu, tiftikçilikle geçinen bu aşiretler, (Birsen Eda nur Yıldırım, Ank. Ün. Yüksek lisans tezi) Tercümesinde 1900’den sonra getirilen, Reşvan, Şeh Bezenli, Yadıllı, Turkiyanlı, Mikaili, Yambekli, Keybanlı, Sufyanlı Aşiretleri olarak saymakta.                                                                                                                 =Kitapda bahsi geçen Reşvan Aşiretinden (Bumsuzlu lar) birkaç ailenin 1840 yıllarda Karahoca köyünde oturdukları doğru değildir. Karahoca köyünde 1790 -1815 tarihlerinde Şeyhanlı (Emirler) aşireti oturmakta idi. Köyümüzün mezarlığında Şeyhan-lı Aşiretine mensup (1801)tarihli mezar vardır. 1820- veya 1820-25 den sonraya ait Karahocalıların atalarına ait mezarlar mevcuttur.   Haymanamızın genel tarihinin tarihi kayıtlara dayalı, bir tarih atlasının çıkarılması gereklidir. Gerçek kayıtlara dayalı bir Haymana tarihçesi çıkartılmaz ise, gelecek kuşaklara çelişki oluşturacak yanlış tarihi kaynaklar aktarılmış olacak.! Bu eleştirimin içeriği, ilçemizin genel kültür yapısının “Geçmişi ile buluşan HAYMANA” Başlıklı kitabın içeriğinde yeterince ne genel kültürümüzün, nede tarihimizin tam olarak anlatılmadığına verdiğimiz örnekler ile vurgu yaptık.!            
Başka bir konuda buluşmak dileğiyle hoşçakalın

Bu yazıya toplam 1 yorum yapıldı.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " GEÇMİŞİ İLE BULUŞAN HAYMANA " Yazısına Yapılan Yorumlar

Başlık:

1-Geçmişiyle Buluşan Haymana

17:35:47

Gönderen:

8/Kasim/2018

Teknik bir sorun nedeniyle kesildiği için ilk yorumumu tekrarlayıp tamamlıyorum: Geçmişiyle Buluşan Haymana kitabı, Haymananın genel yapısını, tarihi geçmişi ve değerleri ile kültürel yapısını, köylerini ve bugününü ÖZETLEYEREK anlatan, her bölümü aslında bir kitap olabilecek genişlikte başlıkları içeren 13 bölümden oluşmaktadır. Kitap tek başına bir kültür kitabı değildir. Haymana`yı oluşturan her aşiretin, boyun, hatta köyün ayrı gelenek ve görenekleri vardır. Bunları teker teker yazmaya kalksak ciltler dolusu kitap yazmamız gerekir. Sadece Haymana`nın yemekleri ile ilgili yazdığım kitap kalınlığında bir kitap yazılabilir. Haymana, o kadar geniş bir kültürü barındırır. Bununla ilgili lütfen kitabın sayfa 125`in ilk paragrafındaki açıklamaları okuyun...


Başlık:

7-Geçmişiyle Buluşan Haymana

05:37:10

Gönderen:

7/Kasim/2018

Haymana tarihinden bahsederken sadece 1800`lü tarihlerden bahsedilmiş iddiası da doğru değil, lütfen sayfa 19-26 arasını tekrar okuyun. Ben tarihçi değilim, Haymana`nın geçmiş tarihini tarihçiler zaten yazmış, ben de buralardan alıntılar yapıp özetleyerek Geçmiş Haymana, Selçuklular ve Osmanlılar Dönemi Haymana bölümlerinde Haymana geçmişini vermeye çalıştım. 1800`den sonraki bölüme biraz fazlaca yer verilmesinin sebebine gelince; bugünkü Haymana`nın kuruluşu, çoğu aşiret ve boyların iskanı 1800`lü yıllara tekabül etmektedir, o nedenle 1800`lü yıllar, Haymanalılar için önemli tarihleri ve olayları içermektedir. Bunu biraz daha dikkatlice okursanız siz de takdir edeceksiniz. Bundan sonraki yazılarınızda kitaptaki güzellikleri görüp anlatmanız dileğiyle selamlar...


Başlık:

6-Geçmişiyle Buluşan Haymana

05:25:02

Gönderen:

7/Kasim/2018

Sayın Kuş, yazınızın =19 YY.da ile başlayan paragrafı ile eleştiri yazısı içinde bu paragrafın ne işi var, bir anlam veremedim. Bu paragrafta geçen 19. yüzyıl, 1900 değil, 1800`lü tarihlere tekabül eder. Dikkatinizden kaçmış herhalde...


Başlık:

5-Geçmişiyle Buluşan Haymana

05:18:44

Gönderen:

7/Kasim/2018

Bumsuzluların geçmişte Karahoca`da bir süre konakladıklarıyla igili: Bumsuz`da konuştuğum Belediye Başkanı Nevzat Doğan`ın 1924 doğumlu babası Ruhi Doğannın ifadesi bu idi. Bu ifadeleri de içeren Bumsuz ile ilgili yazımı Haymana Gazetesinde 5 Ağustos 2005 tarihinde yayınlanmıştı.Sayfa 233 dipnotunu okuyun lütfen. Köylerle ilgili bölümde yazılan bilgilerin büyük çoğunluğu halk anlatımıdır,o yüzden de bölüme "Her Köyün Bir Hikayesi Var" adını koydum, Şeyhanlıların Karahoca`da yaşadıkları bilgisi ne kadar doğru ise, bu bilgi de o kadar doğrudur. Lütfen tekrar sayfa 217 nin ilk paragrafını tekrar okuyun...


Başlık:

4-Geçmişiyle Buluşan Haymana

05:10:56

Gönderen:

7/Kasim/2018

Karahoca Köyünde önce yaşayanlarla ilgili: Sayfa 269`un son paragrafını tekrar okuyun lütfen; aynı şeyi dediğimizi göreceksiniz.


Başlık:

3-Geçmişiyle Buluşan Haymana

05:01:46

Gönderen:

7/Kasim/2018

Culuk Camiinin tarihi ile ilgili: Caminin tarihini 2 Eylül 2005 tarihinde Haymana Gazetesine yayınlanan Culuk köyü köşe yazımda 2001 yılında kendisi ile görüşme imkanı bulduğum Culuklu 1914 doğumlu Hacı Abdullah Kocaaslan`dan duyduklarımdan aktarmıştım. Bu görüşmemizde Hacı Abdullah, camilerinin yapılış tarihinin 1228/m.1813 olduğunu ve şimdiki camilerinin eski cami üzerine 1906 yılında yapıldığını aktarmış, ben de bu görüşme notlarını köşemde okuyucularla paylaşmıştım. (Syf 240 dipnotuna bakın lütfen) Ayrıca sayfa 217 nin ilk paragrafını da tekrar okuyun lütfen...


Başlık:

2-Geçmişiyle Buluşan Haymana

04:54:13

Gönderen:

7/Kasim/2018

Kutluhan Camiinin yapım tarihi ile ilgili: Kitabın Selçuklular ve Osmanlılar Döneminde Haymana bölümünde Kutluhan Camii ile ilgili verilen bilgilerde bu eserin Selçuklu yapımı olduğu ve yapım yılının Ankara Vilayet Salnamelerindeki bilgilere göre hicri 608, miladi 1211 tarihi olduğu, Tarih İçinde Haymana (1986) kitabından alıntılanarak verilmiştir. Gözden kaçırdığınız, o sayfanın altındaki dipnota bakmak olsa gerek. Kitabın hiçbir yerinde haza, camii, şerif, kabe-i uşaki, guftum, tarihince, yega diye bir ifade de kullanılmamıştır.


Başlık:

1-Geçmişiyle Buluşan Haymana

04:50:40

Gönderen:

7/Kasim/2018

Yazarı olduğum Geçmişiyle Buluşan Haymana kitabına yönettiğiniz eleştiriler için öncelikle teşekkür ederim. Ancak, belirtmek isterim ki, eğer art niyet yoksa kitabı dikkatten yoksun okumuş, bazı eleştirilerinizde ne demek istediğinizi ifade edememiş, bazen de kitapta hiç geçmeyen sözler üzerinden eleştirilerde bulunmuşsunuz. Şimdi bunları kafa karışıklığı olmasın diye tek tek açıklayayım: Eleştiri-1:genel kültüründen ziyade dar bir çerçeve içerisinde yer alan kültürün anlatıldığı, bir kitap olarak karşımıza çıkmakta" Geçmişiyle Buluşan Haymana kitabı, Haymananın genel yapısını, tarihi geçmişi ve değerleri ile kültürel yapısını, köylerini ve bugününü özetleyerek anlatan, her bölümü aslında bir kitap olabilecek genişlikte başlıkları içeren 13 bölümden oluşmaktadır. Sadece kül


 Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin