Hakkımızda | İletişim
Haymananın İlk ve Tek Siyasi Bağımsız Gazetesi

ELEŞTİRİYE CEVAPTIR
16/11/2018
Haymana Culuk cami kitabesidir. Üzerindeki Tarih H.1202 M. 1780 yapım yılıdır.
 02-11-2018 Tarihli köşe yazımızda “Geçmişiyle buluşan Haymana” konulu makalem de yer alan, eleştiri yazımıza karşı, 07 Kasım 2018 tarihinde köşe yazımızın yer aldığı sayfamıza, adı geçen kitabın yazarı tarafından yapılan eleştiriye cevabımızdır.
Sayın Yurttaş: Art niyetten bahsediyorsunuz. Öncelikle şahsımın hiç kimseye karşı Haymana sevdasından başka, her hangi bir art niyetim olmamıştır. Şayet Haymana’yı sevmek, Haymana için kayda geçen bir yanlışı düzeltmek adına, eleştiri yapmak art niyet ise, evet size göre art niyetliyim.! Hem eleştirilerimden dolayı teşekkür ediyorsunuz, dönüyorsunuz “bazı eleştirilerinizde ne demek istediğinizi ifade edememiş” sözlerinizle, şahsımın bilinçsiz olduğunu üstü kapalı ifade etmeye çalışıyorsunuz. Şahsımı bilinçsizlikle ve yalancılıkla suçlayan birisinin teşekkürüne de ihtiyacım yok.                                                                                                                                                                   
Sayın Yurttaş: Eleştirimde, Kitabın içeriğinin Haymana kültürünün tamamını yansıtmadığını ifade ettim. Kitabınızın içeriğinin kültürümüzün tamamını yansıtmadığını ve özeti olduğunu sizde savunup ifade ediyorsunuz. Dönüyorsunuz beni eleştiriyorsunuz. Bu nasıl bir anlayış?                                                   
Sayın Yurttaş: Kutluhan Caminin Osmanlı eserimi yoksa Selçuklu eserimi konusuna gelince.  Prof. Dr. Refik Turan. (Türk tarih kurumu baş.) Prof. Dr. Mehmet Akkuş (Ank.Ü.V. İlahi. Fak. Türk İslam edebiyat tarihi ana bilim dalı baş.) Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu (Marmara Ü.V. Fen. Edebiyat fak. Sanat Tarih Bölüm Baş.) Porf. Dr. Mehmet Tuncer (Gazi Ün. Şeh. Bölge Plan Bölümü) isimlerden oluşan bir tarihçi hakem heyetinin doğruluğunu onayladığı, Ankara büyük şehir belediyesinin “Ankara erenleri” adlı eserin 43-53’üncü sahifeler arasında Kutluhan Cami nin 1567 yılından evvel “Hüsameddin-i Ankaravi tarafından, Cami yaptırmak için topladığı müritleri ve sipahiler ile inşaatını başlattığı Caminin 1707 yılında faal olduğu açıkça ifade edilmekte. Ayrıca eserin yazarı, Cami Selçuklu dönemi yapısı olsaydı 1463-1522-1530 ve 1571 arşiv kayıtlarında adı geçiyor olması gerekirdi ifadesine yer verir.!
Sayın yazar: Siz bunca tarih uzmanlarının doğru bulduğu bir tarihi kaydı, kabul edersiniz etmezsiniz, düzeltirsiniz, düzeltmezsiniz bu size kalmış!
Sayın Yurttaş:  “Kitabın hiçbir yerinde, haza, camii, şerif, kabe-i uşaki, guftum, tarihince, yega diye bir ifade de kullanılmamıştır.” Diyorsunuz. 5 Kasım 2018 tarihinde 1 saat 33 dakika telefon konuşmamız da size bu tarihi nerden bulduğunuzu sorduğum da, EBCED hesabıyla 1211 tarihini “haza” kelimesinden çıkarttığınızı kendiniz söylüyorsunuz.  Ayrıca, “haza” ile başlayan sözlerin, kitabınızda geçtiğini söylemiyoruz.! Bu sözlerden hareket ile diyoruz!                        Sayın Yurttaş: Culuk Camisinin yapım tarihini köyün en yaşlısının ifadesi üzerine H.1228 M.1813 olarak kitabına yazdığınızı söylüyorsunuz. Telefon konuşmamızda bana inanmadığınız, yokluğunu ısrar ile iddia ettiğiniz Kitabeyi de ilk kez Gazetemizde yayımlıyorum!  Sayın Yurttaş: Bu hatırlatmalarımız, kitabınızın TAKDİM bölümünde, varsa hatalarımız eksiklerimiz tarafınıza ulaştırılmasını istemeniz ve Haymana’nın tamamını ilgilendirdiği içindir. Bilginize.!

Bu yazıya toplam 1 yorum yapıldı.
Mesajınız Gönderiliyor
Lütfen Bekleyiniz...


Teşekkür Ederiz.
Mesajınız Gönderilmiştir.
En Kısa Zamanda Editörlerimiz
Tarafından Kontrol Edilip Yayınlanacaktır.


Olası Sebeplerden Ötürü
Mesajınız Gönderilmemiştir.
İnternet Bağlantınızı Kontrol Edip
Tekrar Deneyiniz.
İsminizi Giriniz
Lütfen En Az 3 Karakter İsim Giriniz
: *
Mesaj Başlığı Giriniz
Lütfen En Az 5 Karakter Mesaj Başlığı Giriniz
: *
E-Mail Adresinizi Giriniz
E-Mail Boş Bırakın veya Doğru Mail Adresi Giriniz.
:   
Yorumunuzu Yazınız * Max 1000 karakter.Kopyala yapıştır yaparsanız yorumunuz kesilebilir.
Lütfen En Az 10 Karakter Bir Yorum Yazınız.
İşlemin Sonucu Kaçtır :
Lütfen İşlem Toplamını Doğru Giriniz.
 " ELEŞTİRİYE CEVAPTIR " Yazısına Yapılan Yorumlar

Başlık:

S.YUTTAŞ

06:54:30

Gönderen:

18/Kasim/2018

Sayın yurttaş: Biz size haksız eleştiri yapmadık. Haymana adına yayınlamış olduğunuz kitabın içeriğinde yer alan, eksik ve hataların yanlışlığını ortaya koymaya çalıştık. Tel konuşmamızın 1,5 saatlik bütününde, her cümle bitirişinizde TAMAM mı? Diyerek emri vaki kelimeler kullanıyorsunuz kalkıyorsunuz ben size anlatmaya çalıştım diyorsunuz. Kutluhan Cami konusunda Face sayfanızda belge yayımladığınızı söylüyorsunuz. Bu konu hakkında biz ne yayımlıyoruz? Çizgi film mi? Caminin onarımı tamamlanıp açılışında oraya konacak olan, Caminin tarihçesinde hangimizin doğru kanıtı savunduğunu göreceğiz.


Başlık:

S.YUTTAŞ

06:36:54

Gönderen:

18/Kasim/2018

S.Yurttaş:Culuk caminin kitabesindeki tarihin 1202 değil 1203 olduğunu söylüyorsun. Bu kitabeyi biz bulup ortaya çıkarttık! Sizin gibi ortada olmayan kitabeden tarih üretmiyoruz. Kitabenin son rakamının 3 olduğunu nereden çıkartıyorsun? Öyle değil, öyle olduğunu var sayalım.1 yıl farkı mı benim hatam olarak anlatmaya çalışıyorsun.? Hicri ile Rumi tarihi karıştırıyorsunuz. Her iki tarih arasında 6 yıl fark vardır. Siz benim eleştirilerimde hata arayacağınıza, Haymana adına yayımladığınız kitabınızdaki hataları düzeltmeye çalışın


Başlık:

11-Kutluhan Camii

19:34:10

Gönderen:

17/Kasim/2018

Sayın Kuş`un kaynak olarak gösterdiği ve Abdulkerim Erdoğan’ın yazarı olduğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılı yayını olan Ankara Erenleri kitabının ikinci cildinin 51-52-53. sayfalarında Şeyh Hüsamettin Ankaravi Camii ve Türbesi başlığı altında Kutluhan Camii ile ilgili bazı bilgiler paylaşılmaktadır. (Abdulkerim Erdoğan’ın yayın koordinatörlüğünü yaptığı yine Ankara Büyükşehir Belediyesi yayını olan Ankara Vilayeti Salnameleri, o tarihte henüz basılmamış, 2014 yılında basılmış). O yazıda yazar, cami ile ilgili bazı teknik açıklamalar yaptıktan sonra “bu bilgiler ışığında caminin XVI. yüzyıl ortasında yapıldığını kabul etmek gerekmektedir.” diyor. Yani yorum yapıyor; o tarihte elinde salname ya da kitabe olmuş olsaydı, o bilgileri de yazardı diye düşünüyorum.


Başlık:

10-Kutluhan Camii

19:18:04

Gönderen:

17/Kasim/2018

..... İfadenin açıklamasına gelince; Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki bazı mimar ve ustalar, yaptıkları esere değer katmak için tarihini direk yazmak yerine Arapçadaki her harfe karşılık bir rakamın tekabül ettiği ebced hesabı ile kitabeleri yazmışlardır. Ebced hesabında Hı: 600, ze: 7 sayılarına tekabül etmektedir. Caminin yok edilen kitabesindeki haza; H(ı)a ve z(e) harflerinden meydana gelir ki bu da ebced hesabı ile (600+7=607) hicri 607 tarihine bizleri götürür. Güftüm; söyledim; inca yegâh: bu tektir, eşi yoktur anlamındadır. "haza camiî şerif, Kâ`be-i uşşÃ¢kÈ‹, güftüm tarih, încâ yegâh" in Türkçe tam karşılığı: “Bu camii şerif, aşıklar Ka`be`si, TARİHİNİ SÖYLEDİM, bu tekten bir yer”


Başlık:

9-Kutluhan Camii

19:16:01

Gönderen:

17/Kasim/2018

BİLGİ 2-1980’li yıllara kadar Kutluhan Camii giriş kapısının üzerinde bulunan ve caminin tarihine de ebced hesabı (tarih düşürme sanatı) ile ışık tutan bir kitabe bulunurdu. Bu kitabede "HAZA CAMİÎ ŞERİF, KÂ`BE-İ UŞŞÃ‚KÈŠ, GÜFTÜM TARİH, ÎNC YEGÂH" sözleri yazılı idi. Bu yazı, Prof. Dr. Orhan Çeker dahil, o zaman ki bölgenin birçok alimi tarafından okunup not edilmiştir. Kitabe, defineciler tarafından yerinden sökülüp, herhalde içinde altın olacağı düşünüldüğünden olsa gerek, parçalanarak maalesef yok edilmiştir.


Başlık:

8-Kutluhan Camii

19:14:33

Gönderen:

17/Kasim/2018

Şimdi Kutluhan Camii ile ilgili bilgilerin kaynağına gelelim: BİLGİ 1-Ankara Vilayeti Salnamelerinin (yıllıklarının), Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yeni harflerle basımı yapılmıştır. Abdulkerim Erdoğan’ın da yayın koordinatörlüğünü yaptığı bu eserin 9. ve 11. ciltlerinin (Hicri 1308/1891-1309/1892 ve 1318/1900 tarihli Ankara Vilayeti Salnameleri) Haymana Kazası bölümündeki bilgilere göre Kutluhan Camiinin yapım tarihi hicri 608, miladi 1211/1212’dir. (Kaynak:1-Ankara Vilayeti Salnamesi IX. Cilt, Sene 1308-1309/Miladi 1891-1892, Ankara Büyükşehir Belediyesi yayınları-2014, syf 214) (Kaynak:2-Ankara Vilayeti Salnamesi XI. Cilt, Sene 1318/Miladi 1900, Ankara Büyükşehir Belediyesi yayınları-2014, syf 126)


Başlık:

7-Kutluhan Camii

19:10:00

Gönderen:

17/Kasim/2018

BİR-Kutluhan Camii yapım tarihinin kaynağının, Ankara Salnameleri olduğunu ve da bu salnamelerin geçtiği kitabı da dipnotunda ifade ettim. Okuyucular için bu belgeleri bir kez daha yazacağım. Yoruma belge eklenmediği için de bu belgeleri facebook sayfamda paylaşacağım. İKİ- haza, camii, şerif, kabe-i uşaki, guftum, tarihince, yega diye bir ifadeyi kitapta kaynak göstermedi. Sayın Kuşâ€™un sanki kaynağım bu ifadelermiş gibi yazdığı yazısından sonra kendisine duyduğu o ifadelerin hikayesini telefonla anlatmaya çalıştım, yorumla da açıkladım.


Başlık:

6-Kutluhan Camii

18:56:40

Gönderen:

17/Kasim/2018

Sayın Kuş, bir önceki yazısında ne demişti: “Ancak, Kutluhan Caminin Ankara vilayet salnameleri kayıtlarında yer aldığını söylemek için, Salname kayıtlarının sayfa sicil ve tarih kayıt numaraları ile verilmemesi, böyle bir kayıtın olmadığını göstermekte.!” “Bu kadar açık bilgiler dururken (haza, camii, şerif, kabe-i uşaki, guftum, tarihince, yega ) ne anlama geldiği meçhul sözlerden hareketle, Kutluhan Caminin Sultan Aladdin Keykubat dönemine ait olduğu iddia edilerek, Haymana belediyesine ait genel kültür yayının da yer almasını doğru bulmuyoruz.”


Başlık:

5-Kutluhan Camii

18:49:23

Gönderen:

17/Kasim/2018

Gelelim Kutluhan Camii meselesine… Kaynak gösterilmeden kitapta Caminin Selçuklu eseri olduğunu kitapta yazdığımı bir önceki yazınızda iddia etmiş, ben de size gerek telefonda, gerekse yorumda kitaba bir kez daha bakmanızı, o bilginin paylaşıldığı sayfanın altına eklediğim dipnotta kaynağının verildiğini, o dipnotun kendisini paylaşılan bilginin kaynağına götüreceğini ifade etmeye çalışmıştım. Ancak nafile… Şimdi okuyucular için tek tek açıklayayım:


Başlık:

4-Culuk Camii

00:30:57

Gönderen:

16/Kasim/2018

Şimdi fotoğrafı yayınladığınız Culuk Camii ile ilgili kitabenin açıklanması ile ilgili yaptığınız hatalara gelelim: BİR-Kitabedeki tarih, dikkatle bakarsanız, 1202 değil, 1203`tür. İKİ- Hicri 1202 tarihi, miladi 1780 etmez; 1787/1788 tarihine denk gelir. 1203 tarihi ise 1788/1789 tarihine denk gelir. ÜÇ-Kitabın 217. sayfasını okuyun lütfen demiştim, maalesef okumamışsınız. Culuk Camii tarihini kitabın köy hikayeleri bölümünde, Culuk köy yazısı içinde paylaştım. O bölümün açıklama kısmında ise (Syf 217) "bu hikayelerin çoğu halk söylencesi olup kesin bilgi niteliği taşımaz" diye de bir ifade düşmüşüm. Köylerimizin tarihi ile ilgili kesin kayıtlar olmuş olsaydı, elbetteki o kayıtlara bakılıp yazmak gerekirdi, o zaman bu açıklamayı yapmaya da gerek kalmazdı. Kutluhan Camii ile ilgili bilgileri ve belgeleri ise önce sosyal paylaşım sayfamda önc


Başlık:

3-Culuk Camii

00:08:12

Gönderen:

16/Kasim/2018

Culuk Camisi ile yayınladığınız kitabe için teşekkür ederim. Kitabın yeni baskısı olursa bunu düzelteceğim. O kitabenin üstü maalesef günümüzde eski cami üzerine yeni cami inşa edilirken kapatılmış durumda. Ulaşılması zor. Siz, zamanında görüp fotoğraflamışsınız, duyarlılığınız için tekrar teşekkür ederim. 2000`li yıllarda tek tek köyleri dolaşıp Haymana Gazetesi için köy hikayeleri yazı dizisini hazırlarken 2001 yılında kendisi ile görüşme imkanı bulduğum 1914 doğumlu Hacı Abdullah Kocaaslan`dan, o tarihte kitabe cami altında kaldığı için fotoğraflama şansımız olmamıştı, caminin tarihini almıştık. Bunu da Haymana Gazetesinde Culuk köyü yazısında 2 Eylül 2005 tarihinde yayınlamıştık. Keşke o tarihte de bu kitabeyi paylaşsaydın Sayın Kuş...


Başlık:

2-Yine Anlamamışsın

00:06:54

Gönderen:

16/Kasim/2018

1-Art niyetlisiniz demedim, art niyet yoksa dedim? 2-Sizi bilinçsizlikle, yalancılıkla suçladığımı nereden çıkardınız? 3-Kutluhan Camii tarihini nereden bulduğum ile ilgili kitaptaki dipnota bak demiştim, seni Ankara Vilayet Salnamelerine götürür demiştim. Ancak...


Başlık:

1-Yine Anlamamışsın

23:41:43

Gönderen:

16/Kasim/2018

Sayın Kuş, geçen yazınızda yaptığınız eleştirilerin-eğer art niyet yoksa-kitabı okuma eksikliği ya da anlama sorunundan kaynaklandığını ifade edip size telefonda bir buçuk saat yazınızdaki ifadelerin eleştiri sınırını aşan boyutta ve haksızca olduğunu anlatmaya çalıştım. Kitaptan da örnekler ve açıklamalar yaparak. Belki anlar, hatalarınızın farkına varır da düzeltirsiniz diye. Ancak baktım ki o görüşme bir fayda vermedi, okuyucuların kafasında yanlış anlaşılmalar oluşmasın diye bu kez yazınızın altına yorum olarak konuştuklarımızın bir kısmını yazdım. Yukarıdaki yazınızla görüyorum yorumları da anlamamışsınız. O yüzden bir kez daha cevap verme gereği gördüm.


 Sayfanın üstüne gitmek için tıklayınız...
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Yazarlarımızdan...
Yazarlar - Son 5 Yorum
Haberler - Son 5 Yorum
Sizde Reklam Verebilirsiniz
Facebook'ta Bizi Bulun


Ulusal Gazetelerin Mansetleri
 Bir Gazete Seçin